Repere teoretice și modalități statistice pentru testarea moderării în cercetarea psihosocială

Abundența literaturii de specialitate empirice la nivel internațional, precum și nevoia de a testa complex procesele psihologice și interacțiunea socială, fac necesară utilizarea unor strategii complexe de analiză a datelor.  Workshop-ul de față își propune o prezentare teoretică și practică a instrumentelor necesare pentru astfel de strategii de analiză a datelor precum: metode de cercetare utilizate, tipuri de design, formularea ipotezelor de cercetare, programe de analiză a datelor potrivite, etape în testarea ipotezelor. Pentru exemplificarea concretă, este prezentat cazul moderării în cercetarea psihosocială și sunt analizate următoarele strategii de analiză a datelor:

  • etapele clasice ale testării moderării (Baron & Kenny, 1982; Kenny, 2018).
  • condițiile specifice testării moderării (Preacher & Hayes, 2004; Hayes, 2022)
  • modelul ecuațiilor structurale pentru testarea moderării (Byrne, 2016)
  • modelul regresiei polinomiale pentru analiza congruenței (Edwards, 1995)
  • moderarea în meta-analiză (Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein, 2009)

Pentru înscrierea la acest workshop, utilizați formularul de mai jos:

https://forms.gle/gGqsNva5P9rUnZUV8

Afis workshop 30 martie 2022.pdf

Persoana de contact: Cristina Maria Tofan, cmtofan@acadiasi.ro

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași;
Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;

Comitet organizatoric:

C.S. dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
Conf. Univ. Dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;
Lect. univ. dr. Alexandru-Cosmin Apostol, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Comitet științific:

C.S. Dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
C.S. III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
C.S. III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
C.S. I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași.
Lect. univ. dr. Alexandru-Cosmin Apostol, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
Conf. Univ. dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;

Workshop

30 martie 2022, ora 11.00-15.00

Online