Selecție pentru cooptarea unui expert comunicare și mass-media pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Data publicării: 10/02/2023

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8 organizează selecție pentru cooptarea unui expert comunicare și mass-media pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Persoana cooptată va face parte din colectivul de lucru înființat la nivelul ARFI pentru promovarea activității și a rezultatelor instituționale dar și pentru asigurarea transparenței funcționării ARFI.

Procedura de selecție se va desfăşura începând cu data de 20.02.2023, ora 15:00, la sediul Filialei Iași a Academiei Române din Iaşi, Bld. Carol I, nr. 8, jud. Iaşi și va consta în analiza dosarului de înscriere și evaluarea portofoliului pe baza criteriilor de evaluare.  

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul jurnalism și științele comunicării,  nivel mediu operare Windows, Microsoft Office, Photoshop, Adobe Creative Suite, limba engleză nivel avansat, experiență în domeniul jurnalism și comunicare de minim 7 ani.

Data-limită până la care persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere este 16.02.2023, ora 12:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0232267711, e-mail: achizitii@acadiasi.ro sau la sediul Filialei din Iași, Bld. Carol I, nr. 8, et. 1, camera 16.

Anunț.pdf  

Formular de înscriere.doc

Formular de ofertă.doc

Rezultat procedura selectie.pdf

Rezultat final.pdf