Simpozionul Anual de Geografie

Ediția a XXXIII-a, cu tema Spațiul geografic românesc la 100 de ani de la Marea Unire

Simpozionul este dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și este rezultatul unei colaborări între geografi și istorici din mai multe centre universitare. Tema abordată, spațiul geografic românesc, prezentat într-o perspectivă diacronică și prospectivă în același timp, este subiectul unor reflecții asupra modului în care construcția teritorială a statului românesc după 1918 a evoluat pe traiectoria dezideratului coeziunii și reducerii disparităților preexistente. Modul în care sunt prezentate o serie de probleme acute cu care se confruntă din plin spațiul geografic românesc este eliberat de clișee sau de influența politicului, în spiritul obiectivității științifice.

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific: