Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală (SAAR)

Stimați colegi, avem plăcere de a vă invita să participați la Simpozionul Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a III-a, din 18 noiembrie 2022, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh Zane, Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Asociația Rural Development Research Platform, Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” București – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara.

 În cadrul simpozionului vor fi abordate următoare următoarele teme, dar nu în mod exclusiv:

 • Dezvoltare rurală;
 • Antreprenoriat rural;
 • Bioeconomie circulară;
 • Sustenabilitate, durabilitate și reziliență rurală;
 • Agricultură ecologică;
 • Lanțuri scurte de aprovizionare;
 • Securitate și siguranță alimentară;
 • Activități neagricole și industrii creative în spațiul rural;
 • Certificarea produselor agroalimentare;
 • Turism rural;
 • Ferma familială;
 • Asociere și cooperare în agricultură;
 • Economie agrară;
 • Fond funciar;
 • Comportamentul consumatorului;
 • Antropologie rurală;
 • Migrația rurală;
 • Studii de gen;
 • Antrozoologie rurală;
 • Antropologie vizuală rurală;
 • Patrimoniu material și imaterial rural;
 • Socio-lingvistică rurală;
 • Istorie și istoriografie în spațiul rural;
 • Politici și strategii de dezvoltare rurală;
 • Etică și axiologie în spațiul rural;
 • Influența pandemiei COVID-19 în mediul rural.

Termene limită:

05 noiembrie 2022 – Trimiterea rezumatelor în limbile română și engleză (circa 250 de cuvinte, autori, afiliere, cuvinte cheie), la adresa sebastianbruma1978@gmail.com

01.05.2023 – Trimiterea lucrării în extenso, în limba română, spre recenzare în vederea publicării, la adresa sebastianbruma1978@gmail.com

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate pe site-ul simpozionului iar lucrările în extenso vor fi publicate  în volumul colectiv Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a III-a, editura Presa Universitară Clujeană, 2023.

Simpozionul se va desfășura online.

Pentru detalii cu privire la lucrările simpozionului, precum și cerințele referitoare la lucrările științifice, ne puteți contacta la sebastianbruma1978@gmail.com sau telefonic la 0745908021.

Participarea la conferință și publicarea în volumul conferinței sunt gratuite. 

In numele comitetului de organizare,

Ioan Sebastian Brumă,

 • „Gh. Zane” Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy, Iasi Branch
 • Membru asociat ASAS
 • Rural Development Research Platform

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române Filiala Iași (ICES) Asociația Rural Development Research Platform (RDRP) Academia de Științe Agricole și Silvice București „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală (ASAS) Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT)

Comitet organizatoric:

Ioan Sebastian Brumă (ICES) Codrin Dinu Vasiliu (ICES) Lucian Tanasă (ICES) Valentin Mihai Bohatereț (ASAS) Tabita Adamov (USMVBT) Sonia Bulei (RDRP)

Comitet științific:

Simpozion național

Online