Simpozionul de Antrozoologie. Ediția a III-a

Vă invităm să participaţi la Simpozionul de Antrozoologie, Ediţia III, organizat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” (Academia Română – Filiala Iaşi), în colaborare cu Facultatea de Biologie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educaţiei (Universitatea „Babeș-Bolyai”), Facultatea de Medicină Veterinară, (Universitatea Agronomică « Ion Ionescu de la Brad » Iaşi), Rural Developement Research Platform şi Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi.

Animalele sunt omniprezente în vieţile, societăţile şi gândirea noastră şi ar fi extrem de dificil să ne imaginăm cum ne-am înţelege pe noi înşine ca oameni în lipsa lor. Prin urmare, datorită ubicuităţii animalelor în vieţile noastre, suntem preocupaţi să înţelegem modalităţile în care au fost şi sunt reprezentate în diferite culturi şi societăţi, să desluşim modul în care sunt percepute şi înţelese şi de ce le sunt ataşate anumite semnificaţii. De asemenea, suntem interesaţi de felul în care putem îmbunătăţi relaţiile dintre noi pentru o viaţă mai bună pentru toţi indivizii implicaţi (umani şi non-umani) şi pentru comunitate în general.

Faptul că ajungem să cunoaştem şi să înţelegem din ce în ce mai bine celelalte animale ar trebui implicit să conducă şi la schimbări în modul în care le tratăm. Însă lunga noastră istorie în înţelegerea naturii drept simplă resursă ce poate şi trebuie folosită doar pentru beneficiul speciei noastre face acestă tranziţie mult mai dificilă. Convingerea că oamenii sunt superiori din punct de vedere moral şi cognitiv este adânc înrădăcinată atât în convingerile personale cât şi în organizarea socială şi sistemele de legi peste tot în lume. Faptul că milioane de animale sunt ucise şi exploatate pentru folosul uman este prea puţin afectat de recunoaşterea abilităţilor celeorlalte fiinţe de a simţi şi de a suferi la fel ca noi.

Este adevărat că atitudinea noastră abuzivă faţă de celelalte animale a dus la re-apariţia unor teorii etice care susţin valoarea intrinsecă a tuturor fiinţelor şi a determinat, de asemenea, numeroase mişcări pentru protecţia şi drepturile animalelor. Însă impactul acestei viziuni non-antropocentrice, deşi în continuă creştere, rămâne insuficient. În acest context este absolut necesară o re-evaluare a relaţiilor cu lumea non-umană bazată pe sentimente de empatie, compasiune şi convingerea că toate fiinţele sensibile merită consideraţie din punct de vedere moral.

Ediţia de anul acesta a Simpozionului îşi propune să investigheze acest subiect, şi anume cum putem depăşi preconcepţiile şi tradiţiile pentru a ajunge la o morală în care toate fiinţele să fie considerate demne de respect, fie că sunt sau nu înzestrate cu raţiune, limbaj sau capacitatea de a adera la comunitatea morală. Astfel putem elabora teorii mai cuprinzătoare / inclusive şi strategii mai eficiente care să ajute la protejarea celorlalte animale de suferinţă şi exploatare.

În cadrul Simpozionului de Antrozoologie vă invităm să participaţi la un forum de dezbateri pe următoarele teme, având în centru interacţiunea om animal:

  • Concepţii asupra animalelor
  • Teorii privind diferenţele şi distanţa dintre oameni şi animale
  • Drepturile animalelor şi obligaţiile oamenilor faţă de acestea
  • Extincţia speciilor şi responsabilitatea umană
  • Animalele în literatură, mitologie, artă sau folclor
  • Psihologie animală
  • Etologie cognitivă
  • Modele mentale şi valori economice în relaţia om-animal din perspectivă istorică
  • Mişcarea de protecţie a animalelor şi legislaţia care o susţine

Simpozionul va avea loc pe 6 – 7 noiembrie 2020, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” din Iaşi. Înscrierile se fac on-line până pe data de 15 mai 2020 pe formularul online: REGISTRATION.

Din partea comitetului de organizare,

Dr. Irina Frasin

Pentru informații suplimentare, urmăriți site-ul simpozionului.

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

2020 POSTER simpozion