Test – Comisia pentru Dezvoltarea Strategică a Cercetării Științifice

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Dezvoltarea strategică a Cercetării Științifice

 

Componența Comisiei pentru Dezvoltarea Strategică a Cercetării Științifice, stabilită pe 12 septembrie 2022:

 1. Acad. Viorel BARBU – Președinte al Academiei Române Filiala Iași
 2. CSI Dr. Vasile APOPEI – ARFI- Director IIT
 3. CSII Dr. Krisztina Melinda DOBAY – ARFI-ICES
 4.  Prof. univ. dr. Norina FORNA – UMF
 5. CSII Dr. Daniela GÎFU – ARFI-IIT
 6. Dr. Meda GÂLEA – ARFI- Director adj. Activități Suport
 7. CSI Dr. Valeria HARABAGIU – Director ICMPP
 8. CSI Dr. Gabriela HAJA – ARFI- Director IFRI
 9. Prof. univ. dr. Panaite NICA – UAIC
 10. Prof. univ. dr. Gheorghe POPA – UAIC
 11. Insp. Sp. Monalisa PĂDURARIU – ARFI-CAP
 12. CSIII Dr. Petrișor SAMOILĂ -ICMPP
 13. CSI Dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN – ARFI-ICES
 14. Conf. univ. dr. Silviu TIȚĂ – UAIC.

 

Președinte al Comisiei
numit de Biroul Filialei Iași a Academiei Române
prin Hotărârea din 28 iulie 2022,
Prof. univ. dr. Panaite NICA

Manifestări științifice organizate în cadrul Comisiei

Manifestarea nr. 1 din data de 28.10.2022

Realități și perspective ale cercetării științifice din România reflectate în documentele de orientare strategică. Posibilități de colaborare între cercetarea științifică și mediul de afaceri în profil teritorial

Prezentări susținute de:
 • Prof. univ. dr. Panaite NICA
Realități și perspective ale cercetării științifice din România,   reflectate în documentele de orientare strategică
 • Dr. Valeria HARABAGIU, Director al ICMPP Iași
Oportunități, disfuncționalități și demersuri necesare pentru   valorificarea rezultatelor cercetării științifice prin colaborarea   între entitățile de cercetare, mediul de afaceri și autoritățile locale 
Rulează videoul