Anunțuri

Concurs pentru ocuparea unui post de documentarist în cadrul Institutului de Matematică „O. Mayer”

Academia Română – Filiala Iaşi, cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, în data de 18 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de documentarist IA (M), din cadrul Institutului de Matematică O. Mayer, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în trei probe: proba scrisă în data de 18.01.2018, ora 12:00, proba practica 23.01.2018, ora 12:00 și interviul în data de 29.01.2018, ora 12:00. Condiţii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau echivalentă ...
Citește Mai Mult

Concurs pentru un post de execuţie (cercetător ştiinţific), în domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Dialectologie-Sociolingvistică. I. Condiţii obligatorii: a) de studii: Să fie absolvent al Facultăţii de Litere, obligatoriu cu specializarea română (A sau B); Să 􀃒e înscris la doctorat în domeniul Filologie; Experienţă în specialitate: activitate de cercetare sau în învăţământul superior ...
Citește Mai Mult