Centrul de Cercetări Biomedicale

Istoric

Înființat în anul 1997, la iniţiativa şi sub conducerea acad. Ion Haulică, sub denumirea de Laboratorul de Fiziologie Experimentală şi Aplicată, Centrul a fost conceput ca unitate de cercetare fundamentală destinată integrării eforturilor mai multor cercetători şi cadre didactice din diverse instituţii de învăţământ şi cercetare din Iaşi. Începând cu anul 2011, sub conducerea prof. Carol Stanciu, Laboratorul s-a transformat în Centru de Cercetare Biomedicală, lărgindu-şi scopul şi misiunea către cercetarea clinică. Obiectivele activității Centrului cuprind domenii de mare importanţă şi actualitate în specialitate: • studiul sistemului renina-angiotensină vascular
• studiul implicării sistemului renina-angiotensină în bazele neurobiologice ale durerii, comportamentului şi metabolismului oxidativ • fizio-farmacologia sistemului renina-angiotensină în bolile digestive şi ale SNC. În ultimii ani, rezultate deosebite au fost obținute în studiul comportamentului, memoriei pe termen scurt și lung, învățării, anxietății și percepției dureroase, folosind modele pe animal de afecțiuni degenerative neurologice de tip Alzheimer și Parkinson, precum și modele de boli gastrointestinale cronice cu implicare în activitatea zilnică (boala Crohn, rectocolită ulcero-hemoragică, colon iritabil). • Rezultate ale activității ştiinţifice în 2013: 25 articole în reviste de specialitate cotate ISI, 2 articole în reviste B+. • Rezultate ale activității ştiinţifice în 2014: 23 articole în reviste de specialitate cotate ISI, 9 articole în reviste B+, 4 cărți științifice în edituri agreate CNCSIS, cu ISBN. Temele de cercetare ale Centrului în anul  2014: 1. Interacţiuni farmacologice între metaboliţii angiotensinei şi acidului arahidonic la nivelul sistemului nervos şi al muşchiului neted digestiv şi vascular. 2. Cercetări asupra stresului oxidativ în patologia gastrointestinală cu precădere asupra sindromului de colon iritabil.
Volume de referință, utilizate încă în predarea fiziologiei medicale la studenții din întreaga țară:
• Ioan Haulică, Fiziologie umană, Ed. Medicală, București, 2007  • Sistemul nervos vegetativ. Anatomie, fiziologie, fiziopatologie, sub redacția lui Ion Haulică, Ed. Demiurg, Iași, 2011. Lucrări științifice reprezentative pentru   activitatea din 2013–2014: 1. Bild W., Ciobica A., Angiotensin-(1-7) central administration induces anxiolytic-like effects in elevated plus maze and decreased oxidative stress in the amygdala, 2013 „Journal of Affective Disorders”, IF 3.7 .  Stanciu C., Trifan A., Cojocariu C., Capsule endoscopy in acute upper gastrointestinal bleeding: goodbye to nasogastric tube aspiration? „Endoscopy”. 2013 Sep; 45(9):775. Doi: 10.1055/s-0033-1344148.IF 5.735 3. Bild W, Hritcu L., Stefanescu C., Ciobica A., Inhibition of central angiotensin II enhances memory function and reduces oxidative stress status in rat hippocampus, „Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry”, Volume 43, 3 June 2013, Pages 79–88. IF 2012 3.552. 4. Cristian Mladin, Alin Ciobica, Radu Lefter, Alexandru Popescu, Walther Bild, Deuterium-depleted water has stimulating effects on long-term memory in rats, „Neurosci
Lett.” 2014 Sep 28; 583: 154-158. IF= 2,1. Lucrări științifice de excepție pentru activitatea
din 2014–2015: 1. Reddy KR, Zeuzem S, Zoulim F, Weiland O, Horban A, Stanciu C, Villamil FG, Andreone P, George J, Dammers E, Fu M, Kurland D, Lenz O, Ouwerkerk-Mahadevan S,
Verbinnen T, Scott J, Jessner W. Simeprevir versus telaprevir with peginterferon and ribavirin in previous null or partial responders with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (ATTAIN): a randomised, double-blind, non-inferiority phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2015 Jan;15(1):27-35. IF: 19,446 2. Di Bisceglie AM, Janczweska-Kazek E, Habersetzer F, Mazur W, Stanciu C, et. al. Efficacy of immunotherapy with TG4040, peg-interferon, and ribavirin in a Phase 2 study of
patients with chronic HCV infection. Gastroenterology. 2014 Jul;147(1):119-131. IF: 13,926.
Teme de Cercetare Reprezentative • Studiul unor efecte centrale ale angiotensinei II si (1-
7) asupra unor funcții superioare de tipul memorării sau învățării, studiate prin diverse metode comportamentale • Influența unor diverse angiotensine asupra unor markeri centrali și periferici ai stresului oxidativ • Studierea si dezvoltarea unor diverse modele animale de boli neuropsihiatrice la șobolan: anxietate, depresie, schizofrenie sau autism. • Înțelegerea rolului pe care stresul oxidativ îl are în dezvoltarea unor diverse modele animale de boli  neuropsihiatrice la șobolan • Studierea interacțiunilor care apar între modificările statusului oxidativ și unele deficiențe de natură gastrointestinală. Articole Reprezentative • Angiotensin peptides and their pleiotropic, Actions, 2005 Dec;6(3):121-31. Review, Haulică I, Bild W, Serban DN, Sage, IF 2.5, 1470-3203 • Comparative study of the inhibitory effects of adrenomedullin
on angiotensin II contraction in rat conductance and resistance arteries. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2004 Jun;5(2):79-83, Haulica I, Bild W, Mihaila C, Serban DN, Serban L, Boisteanu D, Ionita T, Radasanu O, Sage, IF 2.5, 1470-3203 • Biphasic effects of angiotensin (1-7) and its interactions with angiotensin II in rat aorta. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2003 Jun;4(2):124-8, Haulica I, Bild W, Mihaila CN, Ionita T, Boisteanu CP, Neagu B., Sage, IF 2.5,
1470-3203 • Brain renin-angiotensin system in cognitive function: preclinical findings and implications for prevention and treatment of dementia. Acta Neurol Belg. 2009 Sep;109(3):171-80. Review, Ciobica A, Bild W, Hritcu L, Haulica I., Springer, IF 2, 0300-9009 • Changes of some oxidative stress markers in the serum of patients with mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Neurosci Lett. 2010 Jan 18;469(1):6-10, -176 de citari, Padurariu M, Ciobica A, Hritcu L, Stoica B, Bild W, Stefanescu C., Elsevier, Factor de impact 2, 0304-3940 • Evaluation of antioxidant enzymes activities and lipid peroxidation in schizophrenic patients treated with typical and atypical antipsychotics. Neurosci Lett. 2010 Aug 2;479(3):317-20, 77 de citari, Padurariu M, Ciobica A, Dobrin I, Stefanescu C., Elsevier, IF 2, 0304-3940 • Inhibition of central angiotensin converting enzyme exerts anxiolytic effects by decreasing brain oxidative stress, J Med Biochem 2011, 30(2): 109–114. IF 2011 0.6, Alin Ciobica, Lucian Hritcu, Veronica Nastasa, Manuela Padurariu, Walther Bild, Springer, IF, 1452-8266 • Aspects regarding the neurobiology of psycho-affective functions, J Med Biochem, 2012 31(1): 83–87, Alin Ciobica, Raducu Popescu, Ion Haulica, Walther Bild, Springer, IF, 1452-8266 • The interdependence of the reactive species of oxygen, nitrogen, and carbon. J Physiol Biochem. 2013 Mar;69(1):147-54, Bild W, Ciobica A, Padurariu M, Bild V., Springer, IF 2, 1138-7548 • The relevance of oxidative stress status in first episode and recurrent depression, Journal of Affective Disorders, 2012 Dec 20;143(1-3):34-8, Citat de 57 de ori, Stefanescu C, Ciobica A, Elsevier, IF 3.7, 0165-0327 • New evidence for vascular interactions between aldosterone, angiotensin II and antioxidants in isolated smooth muscle cells of rats, Central European Journal of Medicine, Volume 7, Number 6 (2012), 704-712, Raducu Popescu, Walther Bild, Alin Ciobica, Veronica Bild, Springer, IF 0.26, 1895- 1058
• Different Profile of Peripheral Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation in Active and Non-active Inflammatory Bowel Disease Patients. Digestive Diseases and Sciences, (2013) 58, 1244-1249, Achitei D, Ciobica A, Balan G , Gologan E, Stanciu C, Stefanescu G., Springer, IF 2, 0163-211651 • Inhibition of central angiotensin II enhances memory function and reduces oxidative stress status in rat hippocampus, Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, Volume 43, 3 June 2013, Pages 79– 88, Bild W, Hritcu L., Stefanescu C., Ciobica A, Elsevier, IF 3.5, 0278-5846 • Angiotensin-(1-7) central administration induces anxiolytic-like effects in elevated plus maze and decreased oxidative stress in the amygdala, Journal of Affective Disorders, 2013 Feb 20;145(2):165-71, Bild W., Ciobica A, Elsevier, IF 3.7, 0165-0327
• Studying the levels of glutathione peroxidase in patients with spontaneous bacterial peritonitis, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 2013, 65(4), 1593-1597, Razvana Sorina Munteanu Danulescu, Ciobica Alin, Stanciu Carol, Trifan Anca, Factor de impact 0.8, 0354-4664• Deuterium-depleted water has stimulating effects on longterm memory in rats. Neurosci Lett. 2014 Nov 7;583:154-8,   Mladin C, Ciobica A, Lefter R, Popescu A, Bild W., Elsevier, IF 2, 0304-3940 • Pain manifestations in schizophrenia – clinical and experimental aspects in human patients and animal models, Psychiatr Danub, 2015; Vol. 27, No. 2, pp 142-152, Iulia Antioch, Alin Ciobica, Manuel Paulet, Veronica Bild, Radu Lefter, IF 1.5, 1849-0867 • Age-related dendritic and spinal alterations of pyramidal cells of the human visual cortex, Folia Neuropathol 2015; 53 (2): 100-110, Ioannis A. Mavroudis, Marina G. Manani, Foivos Petrides, Dimitrios Dados, Alin Ciobica, Manuela Padurariu, Konstantina Petsoglou, Samuel N. Njau, Vasiliki G. Costa, Stavros J. Baloyannis, IF 1.5, 1641-4640 • Liver biopsy has a low diagnostic performance for intermediate stages of fibrosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012, Dec;10(12):1420-1, Trifan A, Stanciu C., Elsevier, IF 7.8, 1542-3565 • Fibrosis-TAGS group. Performances of Elasto-FibroTest(®),
a combination between FibroTest(®) and liver stiffness measurements for assessing the stage of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012, Oct;36(5):455-63, Poynard T, de Ledinghen V, Zarski JP, Stanciu C, Munteanu M, Vergniol J, France J, Trifan A, Lenaour G, Vaillant JC, Ratziu V, Charlotte F; Elsevier, IF 1.6, 2210-7401
• Checkmate to liver biopsy in chronic hepatitis C? World J Gastroenterol. 2012 Oct 21;18(39):5514-20, Trifan A, Stanciu C., Pubmed Central, IF 2.5, 1007-9327 • Update on adrenal insufficiency in patients with liver cirrhosis. World J Gastroenterol. 2013 Jan 28;19(4):445-56
Trifan A, Chiriac S, Stanciu C., Pubmed Central, IF 2.5, 1007-9327 • Capsule endoscopy in acute upper gastrointestinal bleeding: goodbye to nasogastric tube aspiration? Endoscopy, 2013
Sep;45(9):775, Stanciu C, Trifan A, Cojocariu C., Thieme, IF 5, 0013-726X • Pseudomembranous colitis associated with a triple therapy for Helicobacter pylori eradication. World J Gastroenterol.
2013 Nov, 14;19(42):7476-9, Trifan A, Girleanu I, Cojocariu C, Sfarti C, Singeap AM, Dorobat C, Grigore L., Stanciu C., Pubmed Central, IF 2.5, 1007-9327 • Efficacy of immunotherapy with TG4040, peg-interferon, and ribavirin in a Phase 2 study of patients with chronic HCV infection. Gastroenterology. 2014, Jul;147(1):119- 131, Di Bisceglie AM, Janczweska-Kazek E, Habersetzer F,
Mazur W, Stanciu C, Carreno V, Tanasescu C, Flisiak R, Romero-Gomez M, Fich A, Bataille V, Toh ML, Hennequi M, Zerr P, Honnet G, Inchauspé G, Agathon D, Limacher JM, Wedemeyer H., Elsevier, IF 16.7, 0016-5085 • Simeprevir versus telaprevir with peginterferon and ribavirin in previous null or partial responders with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (ATTAIN):
a randomised, double-blind, non-inferiority phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2015 Jan;15(1):27-35, Reddy KR, Zeuzem S, Zoulim F, Weiland O, Horban A, Stanciu C, Villamil FG, Andreone P, George J, Dammers E, Fu M, Kurland D, Lenz O, Ouwerkerk-Mahadevan S, Verbinnen T, Scott J, Jessner
W., THE LANCET, IF 22.5, 1473-3099 • The deleterious effects of non-selective beta-blockers on
cirrhotic patients: the confused clinician! J Gastrointestin Liver Dis. 2014, Dec;23(4):457-8, Trifan A, Stanciu C., IF 2.5, 1841-8724 • Randomised clinical trial: alisporivir combined with peginterferon and ribavirin in treatment-naïve patients with chronic HCV genotype 1 infection (ESSENTIAL II). Aliment Pharmacol Ther. 2015 Aug 4. doi: 10.1111/apt.13342, Zeuzem S, Flisiak R, Vierling JM, Mazur W, Mazzella G, Thongsawat S, Abdurakhmanov D, Van Kính N, Calistru P,
Heo J, Stanciu C, Gould M, Makara M, Hsu SJ, Buggisch P, Samuel D, Mutimer D, Nault B, Merz M, Bao W, Griffel LH, Brass C, Naoumov NV; ESSENTIAL II Study Group, Wiley, IF 5.7, 1365-2036

Coordonator

Prof. Univ. Dr. Carol STANCIU, M.O. A.R.