Provocările științei în secolul al XXI-lea Conferință anuală CRIFST

Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Filiala Iași împreună cu Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Institutul de Informatică Teoretică şi Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, au deosebita onoare de a vă invita să participați la ediția a treia a conferințelor anuale CRIFST cu  tema “ PROVOCĂRILE ȘTIINȚEI ÎN SECOLUL al XXI-lea”.

Conferința își propune să fie o platformă de dezbatere pentru stimularea și promovarea cercetărilor multi și transdisciplinare, pornind de la metoda și deschiderea oferită de istoria și filosofia științei. Pentru promovarea dialogului interdisciplinar vor fi acceptate lucrări din toate domeniile științifice ce se încadrează în tema conferinței. Astfel, dorim să contribuim la consolidarea legăturilor dintre oamenii de știință, cercetătorii români și cei din străinătate, de profil variat, reprezentanți ai instituțiilor, societăților și revistelor academice.

Lucrările se vor desfășura on-line pe data de 12 octombrie 2022, conform programului. Pentru înscriere, vă rugăm să ne transmiteți titlul lucrării (în limba română şi engleză) pe adresa crifst.iasi@gmail.com, până pe data de 07.10.2022.

Programul ed. a III-a a conferinței anuale CRIFST.pdf

Organizatori:

CRIFST Filiala Iași
Academia Romana Filiala Iași
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Institutul de Informatică Teoretică
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet organizatoric:

Dr. Dan Gabriel Simbotin, CSI, Academia Romana Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Presedinte CRIFST
Dr. Mihaela LUCA, CSIII, Academia Romana Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică, Vicepresedinte CRIFST
Dr. Astrid Cambose, CSII, Academia Romana Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet științific:

Conferinta internationala

12.10.2022

on-line