Simpozion national
2020-10-30T10:00
Instituții organizatoare: Universitatea Apollonia din Iași Comisia „Probleme moderne în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat” din cadrul Filialei Iași a Academiei Române″, Academia Română – Filiala Iași

Sesiunea științifică anuala organizată de Comisia „Probleme moderne în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat” din cadrul Filialei Iași a Academiei Române″ din cadrul Academiei Române – Filiala Iași împreună cu Universitatea Apollonia din Iași reprezintă o manifestare științifică de tradiție. Simpozionul cuprinde, pe lângă secțiunea prezentă în fiecare an – Actualități în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat și secțiunea Impactul pandemic în comunicare și relații publice.

Comitet organizatoric

Prof. univ. dr. Vasile Burlui Prof. univ. dr. Daniela Hăulică Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru Conf. univ. dr.Gabriela Mihalache Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu Prof. univ. dr. Dumitru Popa Prof. univ. dr. Leonard Atanase Conf. univ. dr. Paul Gorban

Comitet științific

Prof. univ. dr. Vasile Burlui Prof. univ. dr. Liliana Sachelarie Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu Lector dr. Alexandru Ioan Șef lucr. dr. Laura Romila
Termen pentru primirea lucrărilor conferinței5 octombrie 2020