Biodiversitatea în spațiul urban

Workshop-ul va include prezentări și dezbateri la care vor participa membrii Subcomisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii, consilieri de la Agenția de Protecția Mediului Iași, specialiști de la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași, studenți doctoranzi și masteranzi de la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și reprezentați ai unor organizații nonguvernamentale de mediu.

Afiș.pdf

Program.pdf

Organizatori:

Academia Română Filiala Iași – Subcomisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii
Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor NaturiiSubcomisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și Facultatea de Biologie,
Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava,
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău,
Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea,
Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Comitet organizatoric:

Profesor univ. dr. Cătălin TĂNASE, Facultatea de Biologie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conferențiar univ. dr. Carmen GACHE, Facultatea de Biologie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cercetător Științific I dr. Silvia STRĂJERU, Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava
Biolog dr. Gabriela GURĂU, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău
Biolog pr. dr. Ciprian BÎRSAN, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași
Biolog pr. dr. Constantin MARDARI, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași
Dr. Silviu CHIRIAC, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea
Inginer Galea TEMNEANU, Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Comitet științific:

simpozion
26 octombrie 2023, ora 10.00

Sala mică de conferințe a ARFI,
Bd-ul Carol I, nr. 8