Comisia de automatică teoretică şi teoria controlului optimal