Ciobanu Adrian

Cercetator: Ciobanu Adrian

Adrian Ciobanu a absolvit Liceul de Informatică din Brașov în 1980 (calificare asistent-programator) și apoi Facultatea de Electrotehnică a Universității din Brașov în 1986 (diplomă inginer electrotehnică). Am făcut stagiul în producție la Electroprecizia Săcele și apoi am lucrat la Filiala Brașov a Institutului de Tehnică de Calcul și Informatică București, de unde m-am transferat la Filiala Iași a aceluiași institut, care din 1990 a devenit Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române.

Din anul 1990 sunt cercetător științific la Institutul de Informatică Teoretică. Între anii 1998 și 2001 am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Algarve, Portugalia, în cadrul proiectului european ADIAC. În perioada 2002-2004 am făcut parte din echipa a două proiecte europene de transfer tehnologic din cadrul Programului European Cadru 5: JENET (Joint European Network on Internet Embedded Technologies) şi INES (Industrial Embedded Systems),  precum și la o serie de proiecte naționale (RELANSIN, ARHIMEDES) sau transfrontaliere (MIACSAM).

În anii 2005 si 2008 a coordonat echipa de la IIT pentru expertizare cursuri universitare on-line în cadrul Proiectelor Leonardo da Vinci – RO/02/B/F/PP 141053, respectiv RO/06/B/F/NT175014 desfăşurate de Universitatea Transilvania din Braşov.

Cele mai importante lucrări:

  1. David G. Mann, Sarah M. McDonald, Micha M. Bayer, Stephen J. M. Droop, Victor A. Chepurnov, Robert E. Loke, Adrian Ciobanu, and J. M. Hans du Buf (2004) The Sellaphorapupulaspecies complex (Bacillariophyceae): morphometricanalysis, ultrastructureandmating data provideevidence for fivenewspecies. Phycologia: July 2004, Vol. 43, No. 4, pp. 459-482.
  2. Adrian Ciobanu, Mihaela Luca, Ioan Păvăloi, Tudor Barbu. Iris IdentificationBased on Optimized LAB HistogramsAppliedto IRIS Partitions. Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, publicat de Univ. Tehnica Gh. Asachi, Tomul LX(LXIV), Fasc. I, 2014, Sectia Automatica si Calculatoare, pp. 37-48, ISSN. 1220-2169.
  3. Ciobanu, M. Luca, C.T. Konrad-Soare, G. Stoian, D. Luca, Computer-aideddetectionandmorphologicalcharacterization of nanotubelayersusingscanning electron microscopyimages, Journal of AppliedPhysics, Vol. 127, nr. 10, 2020, 105102.
  4. Ciobanu, M. Luca, T. Barbu, V. Drug, A. Olteanu, R. Vulpoi, Experimental Deep LearningObjectDetection in Real-timeColonoscopies, The 9th IEEE International Conference on E-HealthandBioengineering – EHB 2021, Web Conference, Romania, 18 – 19 noiembrie 2021.
Cercetător Științific
adrian.ciobanu (at) iit.academiaromana-is.ro

+40 740160529

Implicare în proiecte

No data was found