Alexandru Sava

Cercetator: Alexandru Sava

Născut în 27 mai 1964. 1987 – Diploma de licență Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza”; 1995 – Master of Laws, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; 2002 – Diploma de doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

Domenii de interes științific: drept procesual penal, filosofia dreptului. Am publicat 4 volume și peste 50 de articole științifice în reviste de specialitate și am prezentat peste 70 de comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale. Am organizat peste 20 de simpozioane științifice naționale. Membru în comitetul de redacție la Symposion

 

Articole publicate în perioada 2017-2022:

– „Creativity in dealing with some conflicting principles of law” – în Marinela Rusu, Geniu, talent, creativitate – o abordare psiho-pedagogică și socio-culturală, Editura Performantica, Iași, 2022, pp. 101-106. ISBN 978-606-685-905-9.

– „Reality and theory in dealing with conflicting principles of law” – în Iulian Boldea (editor), Culture in Globalization: Identities and Nations Connected (GIDNI9 – Social Sciences), Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2022, pp. 245-252.

– „Aspects of Negotiated Justice in International Criminal Courts”, apărută în Iulian Boldea (editor), The Shades of Globalisation. Identity and Dialogue in an Intercultural World – Social Sciences, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2021, pp. 261-269. ISBN: 978-606-93691-3-5

– „Limits of communication in negotiated justice”, apărut în Marinela Rusu (coord.), Comunicarea interpersonală. Interpretări psihologice și filosofice, Editura Performantica, Iași, 2021, pp. 130-139. ISBN 978-606-685-793-2

– „Text and context in law interpretation”, apărută în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda (editors), Paths of Communication in Postmodernity – Social sciences, The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, volume no. 6, 2020, ALPHA Institute for Multicultural Studies, Tîrgu Mureș, , Arhipelag XXI Press, 2020, pp. 287-295, ISBN: 978-606-8624-00-6,

– „Conflicting case law – an effect of the personality of the judge”, apărută în Creativity and personal development – Psychological and philosophical dimensions, vol. II, coord. Marinela Rusu, Editura Performantica, Iași, 2020, pp. 104-111, ISBN: 978-606-685-718-5, (Editura Performantica este acreditată CNCSIS).

– „A need for understanding – Roma community”, in Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editors), Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Arhipelag XXI Press, 2019, pag. 338-347 (volumul conferintei internationale GIDNI 6, Tg. Mures, 2019). ISBN: 978-606-8624-19-8

– „Limite ale comunicării impersonale în justiție” – comunicare publicată în Comunicarea interpersonală – dialogul social, vol. I, coord. Marinela Rusu, Editura Ars Longa, 2018, pag. 178-185.

– „Percepții diferite ale autorității”, Ideo, vol. 2/1, 2017, pp. 16-21 (indexare EJL, CEEOL)

 

Ultimele 5 proiecte cu finanțare națională, în cadrul Academiei Române:

  • „Justiția negociată – de la teorie la practică” (2021-2024)
  • „Particularități și limite în înfăptuirea justiției” (2017-2020),
  • „Relația etică-drept în formarea și exercitarea puterii sociale” (2014-2016),
  • „Individualizarea pedepsei în context european – evoluție și perspective” (2011-2013)
  • „Conștiința juridică – o componentă esențială a societății civile” (2007-2010).
Doctor
Cercetător Științific Gradul III
alexandru.sava (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found