Angela Simalcsik

Cercetator: Angela Simalcsik

Absolventă a Facultăţii de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, promoţia 1996, cu specializarea Biologie-Ecologie. Doctor în medicină, cu titlul obţinut în anul 2008 la Institutul de Antropologie „Fr. I. Rainer” Bucureşti al Academiei Române, cu specializarea Antropologie medicală. Cercetător ştiinţific gradul III la Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” al Academiei Române – Filiala Iaşi, colectiv din care face parte din anul 1997. Membru fondator al Institutului de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE) din Republica Moldova şi antropolog expert în colectivul de cercetare al acestei instituţii neguvernamentale.

Domeniile sale de interes şi tematica abordată se axează pe două direcţii – paleoantropologie şi antropologie contemporană (cu precădere, antropologie fizică şi auxologie). Preocuparea de bază a fost aceea de a continua şi dezvolta cercetările iniţiate de mentorii săi. Este autor a numeroase studii de paleoantropologie şi antropologie fizică contemporană. În anul 2011 – laureat al Premiului Iuliu Haţieganu al Academiei Române, pentru Tratat de reabilitare pulmonară, apărut în anul 2009 la Editura Mirton din Timişoara (în calitate de coautor). În anul 2013 – laureat al Premiului Constantin I. Parhon al Academiei Române, pentru Atlasul Antropologic al Deltei Dunării, apărut în anul 2011 la Editura Academiei Române din Bucureşti (în calitate de coautor). În anul 2017 – laureat al Premiului Ioan Spiru acordat de Muzeul Judeţean Teleorman pentru cercetare arheologică, pentru cartea Smeeni – Movila Mare. Monografia unui sit regăsit, apărută în anul 2017 la Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte (în calitate de coautor).

 

 

Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”

Cercetător Științific Gradul III

Implicare în proiecte

No data was found