Hrițuleac Aurora

Cercetator: Hrițuleac Aurora

Aurora Hrițuleac este cercetător în domeniul psihologiei și științelor educației la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași.

Domeniile sale principale de interes sunt psihologia dezvoltării, psihologia pierderii și doliului, neuropsihologia, filosofia minții, psihologia socială. Preocupările de dată recentă vizează problematica rezilienței și neurorezilienței, perspectiva neuroștiințifică asupra funcționării sociale a creierului uman, impactul evoluțiilor psihosociale actuale asupra identității și identificării.

Activități în proiecte extrabugetare: mentor/tutore în POSDRU/159/1.5/S/133675 Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC- doc postdoc), 2014-2015; expert selecție grup țintă și expert furnizare programe de cercetare avansată în POCU 153322 Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii, 2022-2023.

 

Listă de lucrări:

  • Bostan, C. M., Hrițuleac, A. & Măgurianu, L. A. (2023). Death Anxiety and COVID-19 Anxiety. The Mediating Role of Religious Relational Identification and the Impact of Emotional Regulation Strategies. OMEGA – Journal of Death and Dying. Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00302228231151744
  • Hrițuleac, A., „Relația creier-minte-conștiință din perspectiva experienței din proximitatea morții” în Aurora Hrițuleac, Liviu-Adrian Măgurianu (coord.), Conștiința la confluența dintre științe, Editura Pro Universitaria,  București, 2022, 219 p., ISBN 978-606-26-1463-8, pp. 82-106
  • Hrițuleac, A., ”The Thanatophobic Zeitgeist. An Interdisciplinary Approach” în Revista Transilvania 3-4/2011, Sibiu – publicaţie BDI, pp. 84-87
  • Hrițuleac A., „Reziliența psihologică din perspectiva dezvoltării pe toată durata vieții” în Aurora Hrițuleac și Ciprian Marius Ceobanu  (coord.), Dimensiuni ale rezilienței psihologice, coord., Editura Pro Universitaria, București, 2010, pp. 11-26
  • Hrițuleac, A. „Psihotanatologia. Repere istorice” în Memoriile secţiilor ştiinţifice, Seria IV, tomul XXIV, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

 

Lista de proiecte:

  • „Neuroștiință și dezvoltare personală”, proiect de cercetare din cadrul programului ICES 2 „Teme și idei fundamentale în psihologie și științele educației”, Academia Română – Filiala Iași 2019-2022.
  • „Creierul uman ca organ social. Perspectiva neuroștiințifică și implicațiile psihoterapeutice”, proiect de cercetare din cadrul programului ICES 2, Academia Română – Filiala Iași 2023-2024.
Doctor
Cercetător Științific Gradul III
aurora.hrituleac.ices (at) gmail.com

Implicare în proiecte

No data was found