Barbu Tudor

Cercetator: Barbu Tudor

CS I Dr. habil. Tudor Barbu este Cercetător Științific gradul I (CS I) la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iași, membru al Consiliului Științific al acestui institut, coordonator al compartimentului de Procesare și Analiză a Imaginilor din cadrul institutului. Este absolvent al Facultății de Informatică a Universității Al. I. Cuza, Iași în 1997, a obținut titlul de Master în Știință (MSc) în Tehnologia Informaţiei la Universitatea Jyvaskyla, Finlanda, în 1999, titlul de Doctor (PhD) în Ştiinţa Calculatoarelor, calificativ CUM LAUDAE, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnice Bucureşti în ianuarie 2005 și abilitarea în Informatică și calitatea de conducător de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR în aprilie 2015. Principalele sale direcții de cercetare sunt: procesarea şi analiza imaginilor statice şi video, recunoaşterea formelor și învățarea automată și profundă, inteligența artificială, biometria, viziunea computerizată, analiza numerică.

Rezultatele activității sale de cercetare au fost diseminate în aproximativ 300 de lucrări științifice incluzând: 4 cărţi și 10 capitole de carte publicate la edituri de prestigiu, 90 articole publicate în reviste internaţionale ISI, cu factor de impact, sau indexate de bazele de date internaționale (BDI), 80 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, 22 lucrări reprezentând discursuri plenare invitate la conferințe internaționale și prelegeri la universități străine de top, 35 lucrări la conferințe naționale, 40 rapoarte de cercetare elaborate în calitate de coordonator al colectivului de la institut, și 4 teze (licență, master, doctorat și abilitare). Lucrările publicate au acumulat circa 1500 de citări (Google-Academic), realizând un indice Hirsch, H-index = 23. A fost director sau membru cu rol important la 12 proiecte de cercetare pe bază de contract. Totodată a primit 20 premii pentru activitatea științifică, unul dintre acestea fiind Premiul Academiei Române “GHEORGHE CARTIANU”, Secția Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, conferit în decembrie 2008.

Dr. habil. Tudor Barbu a efectuat 10 vizite academice, ca profesor invitat, la universități străine de top, precum: Universitatea Sheffield, UK; Universitățile Bologna și Verona, Italia; Universitatea de Stat Florida și Universitatea Pittsburgh, SUA; Universitatea Bielefeld, Germania; Universitatea din Monastir, Tunisia. Totodată, a ținut cursuri postuniversitare la Facultatea de Bioinginerie a Universității de Medicină și Farmacie Iaşi.

Dl. Tudor Barbu este membru în colegiile de redacție a 10 jurnale internaționale ISI sau indexate BDI, și Editor-șef al unor numere speciale a 5 asemenea reviste. A fost președinte, vice-președinte sau membru în Comitetul Științific și de Organizare la 40 de conferințe internaționale de prestigiu, precum edițiile ICSTCC, CAIM, EHB, ISCBI, DGDS, ICPAM, DiMoGeCH, ESCC, IMPROVE, AMMCS, ICABDE, ICMACS, GCMSE, ROBOTICS.

A deținut calitatea de membru al Comisiei de Informatică a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în perioada 2016 – 2020, este evaluator expert al UEFISCDI din 2018 și al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din 2021. Este membru al Consiliului de conducere a Școlii Doctorale de Științe Matematice și Informatică a SCOSAAR. De asemenea, este membru al Academiei Oamenilor de Știință din Romania – AOSR, Secția Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, din 2020: membru asociat în 2020 – 2022 și membru corespondent din 2022. Este membru titular în Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială, ROMAI, din 2015.

Prezentare profil cercetător științific Tudor Barbu pe platformele:

 

Lista celor mai importante 10 lucrari:

 

Lista de proiecte:

  • 2023 – 2025: SIMPATIA – Soluții inteligente de monitorizare a participanților la trafic utilizând instrumente avansate de viziune artificială și modelare matematică riguroasă, GAR – 2023: Cercetări avansate trans- și inter-disciplinare – baza a noi dezvoltări tehnologice; Director: Dr. habil. Tudor Barbu
  • 2022 – 2024: Generalized nonlinear Fokker-Planck equations; Cod PN-III-P4-PCE-2021-0006; habil. Tudor Barbu – CS I  https://acadiasi.ro/octavmayer/gnfpe2022/index.html
  • Junie – iulie 2015: NADIR – Nonlinear Anisotropic Diffusion Image Restoration, proiect GNAMPA / InDAM, Universitatea Bologna, Italia; Coordonator – Dr. habil. Tudor Barbu
  • 2015: Proiect interdisciplinar 4 al Academiei Române– Siguranța Informatică, Protecția Cibernetică, Protecția proprietății intelectuale în proiecte și publicarea electronică, Strategia dezvoltării României pe următorii 20 de ani; Dr. habil. Tudor Barbu – CS I.
  • – Sept. 2014: VANDIRES – Variational and Anisotropic Diffusion based Image Restoration System, proiect DAAD, Universitatea Bielefeld, Germania, Coordonator – Dr. Tudor Barbu
  • 2011 – 2015: PN-II-ID-PCE-2011-3-0027 – Analysis and control of deterministic and stochastic diffusion equations, Dr. Tudor Barbu – CS I http://www.ima.ro/PNII_programme/PCE-2011-3-0027/doc/pce_0277_informations.pdf
  • 2006 – 2009: PERSIDENT: Informatic biometric system for person identification and access authorizing, CNCSIS Code 835/2006, Dr. Tudor Barbu – membru în echipă, responsabil recunoaștere vocală.
Doctor abilitat (Dr. habil.)
Cercetător Științific Gradul I
tudor.barbu (at) iit.academiaromana-is.ro

0787866198

Implicare în proiecte

No data was found