Butnaru Daniela Ștefania

Cercetator: Butnaru Daniela Ștefania

Absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Daniela Butnaru face parte, din 2002, din colectivul Departamentului de toponimie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, în prezent ocupând un post de cercetător științific gradul I. A obţinut titlul de doctor în Filologie cu o teză despre toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului, ulterior publicată la editura Alfa. A susţinut comunicări la diverse manifestări științifice din țară și din străinătate şi a publicat (în reviste ori volume colective) studii, articole și recenzii pe teme de toponimie şi antroponimie, sociolingvistică şi lexicografie. Este coautor la lucrarea Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), a cărui primă parte, Toponime personale (publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), a fost recompensată cu Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe 2014. A făcut parte din echipe pluridisciplinare care au redactat monografii ale mai multor localități, precum Adjudeni, Mărgineni, Răchiteni, Săbăoani, Rotunda ș.a. De asemenea, a fost membru în echipele de cercetare ale unor proiectele finanțate de CNCSIS/UEFISCDI (Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații, Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova), Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român, Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română).

A beneficiat de un stagiu de documentare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Duisburg-Essen (Germania) şi de un stagiu de formare şi documentare în cadrul Laboratorului Savoirs, Textes, Langage, Universitatea Charles de Gaulle – Lille 3 (Franţa).

La invitaţia Societăţii franceze de onomastică, a susţinut conferința cu titlul La recherche toponymique en Roumanie. Evolution et résultats, la Centrul de primire şi de cercetare al Arhivelor naţionale din Paris (19 martie 2018).

 

Listă lucrări:

Dragoș Moldovanu (coord.), Daniela Butnaru, Dinu Aurel Moscal, Ana-Maria, Prisacaru, Vlad Cojocaru (autori), Mic dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic). Partea 1. Toponime personale, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza, 2014, Tezaurul toponimic al României. Moldova/ Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic)/ Partea 1: Toponime personale – Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro).

– Daniela Butnaru, Dinu Aurel Moscal, Ana-Maria Prisacaru, Vlad Cojocaru (autori), Mic dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic). Partea a doua. Toponime descriptive, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza, 2021: Tezaurul toponimic al României. Moldova Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) Partea a doua. Toponime descriptive – Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro).

– Daniela Butnaru, Une application à la théorie des champs toponymiques : Bistriţa, în „Philologica Jassyensia”, an XVI, nr. 2 (32), 2020: Revista – Philologica Jassyensia (philologica-jassyensia.ro).

– Dragoș Moldovanu, Daniela Butnaru, Un toponim de origine slavo-bulgară din centrul Moldovei: Bârnova, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, LVIII, 2018, p. 97-103: DRAGOȘ-MOLDOVANU-DANIELA-BUTNARU-Un-toponim-de-origine-slavo-bulgară-din-centrul-Moldovei-Bârnova.pdf (academiaromana-is.ro).

– Daniela Butnaru, O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna, în „Diacronia” nr. 8, 2018: în română: http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A121/ro/pdf şi în engleză: http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A121/en/pdf.

– Daniela Ștefania Butnaru, Toponimia bazinului hidrografic al Neamțului, Iași, Editura Alfa, 2011: (14) (PDF) Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului (researchgate.net).

 

Lista de proiecte:

  • Mic dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic) ‒ MDTM.
  • Dicționarul toponimic al Moldovei, structural şi etimologic ‒ DTM.
  • Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații ‒ TAFOC: TAFOC (solirom.ro)

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul I
d_butnaru (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found