Cambose Astrid

Cercetator: Cambose Astrid

Etnolog și istoric literar, este cercetător (din 2015) la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Domenii de interes: antropologie, filosofie, folclor literar și artă populară religioasă, literatură română veche, memorialistică, istorie literară, istorie recentă. Activitatea desfășurată cu precădere: realizarea unor ediții de manuscrise. Este membru al colectivului de redactare a ESMR (Enciclopedia Scrierilor Memorialistice Românești).

A editat volumele: Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori către Monica (1947–1951), vol. I (București, Editura Humanitas, 2012 http://www.humanitas.ro/humanitas/scrisori-c%C4%83tre-monica-vol-i), Scrisori către Monica (1951–1958), vol. II (București, Editura Humanitas, 2016 http://www.humanitas.ro/humanitas/scrisori-c%C4%83tre-monica-vol-ii), Monica Lovinescu, Jurnal inedit (2001–2002) (București, Editura Humanitas, 2014 http://www.humanitas.ro/humanitas/jurnal-inedit ), Petre Ispirescu, Jurnal manuscris (1871–1882) (București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 https://edituramnlr.ro/librarie/critica-literara/petre-ispirescu-jurnal-manuscris-1871-1882/ ).

Este coeditor al volumelor: Astrid Cambose, Antonie Dumitru Chelcea, Nicolae Mihai (coord.), Lanțul generațiilor: arhive, narativizări, culturi ale memoriei, Edit. MEGA/Argonaut, Cluj-Napoca, 2020 https://www.editura-argonaut.ro/carti/anima-mundi/lantul-generatiilor-locuri-ale-memoriei-si-cultura-trecutului, Astrid Cambose, Antonie DumitruChelcea, Cătălina Mihalache (coord.), Lumea lui Bălcescu, Edit. MEGA/Argonaut, Cluj-Napoca, 2021 https://www.editura-argonaut.ro/carti/lumea-lui-balcescu, Ştefan Lupu, Silviu Vacaru, Fabian Doboş, Dănuț Doboș, Iulian Ghercă, Astrid Cambose, Luminița Botoșineanu, Cătălin-George Fedor, Daniela Butnaru, Rotunda : devenirea unei comunităţi catolice, Iaşi , Editura Sapientia, 2021 https://editurasapientia.ro/rotunda-devenirea-unei-comunitati-catolice/ .

 

 

Listă lucrări:

 

Lista de proiecte:

  • Baze de date computerizată privind receptarea memorialisticii românești în presa culturală (1960-2020), GAR-UM-2019-I-1.5-9. Director: CSI dr. Ofelia Ichim.

 

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul III
cambose.astrid (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found