Chelcu Cătălina Elena

Cercetator: Chelcu Cătălina Elena

Între 1989-1994, am fost elevă a Școlii Normale „Vasile Lupu” Iaşi, apoi studentă a Facultăţii de Istorie  a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu o teză intitulată: Colaboratorii politici ai lui Petru Șchiopu (1994-1998:). Între 1998-1999, masterandă, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu o teză de disertaţie cu tema: Influenţa elementului grecesc în Moldova în timpul domniei lui Petru Şchiopu voievod, sub îndrumarea Acad. Ioan Caproşu, în care a fost cercetat impactul mai cu seamă din punct de vedere economic al componentei grecești, reliefată de negustori, cămătari, dar și dregători, asupra ierarhiei sociale și economice din Moldova de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Între 2002-2010, doctorandă,  Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu o teză sub coordonarea Prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, acumulând abilităţi în studierea culturiii române scrise din Moldova medievală și premodernă. În anul 2010, am susținut teza de doctorat cu titlul  Cultura română scrisă la mijlocul secolului al XVII-lea, la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, dovedind abilităţi în studierea apariției primelor texte de limbă română din Moldova medievală.

În prezent sunt membru al echipei proiectului fundamental al Academiei Române de editare a documentelor medievale şi premoderne româneşti, intitulat Documenta Romaniae Historica, A., Moldova. Domeniile de competenţă sunt paleografia slavonă şi chirilică şi cercetări în domeniul istorie medievale și premoderne românești, reliefate de publicarea, împreună cu membrii Departamentului de istorie medievală e la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, de izvoare medievale românești și premoderne, prin susținerea unei teze de doctorat din domeniul culturii, urmărind mai cu seamă zona istoriografică a culturii române scrise de la mijlocul secolului al XVII-lea din Moldova, precum și a studiilor privitoare la aspecte de istorie socială și practici judiciare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, publicate preponderent în reviste de specialitate, dar și în altele, cu impact mai larg. Am fost director de proiect și membru al mai multor proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională, în care au fost puse în valoare competenţele în domeniul editării surselor documentare şi studierea chestiunilor de istorie socială și practică judiciară medievală și premodernă. Ca urmare, au apărut peste 50 de studii științifice privitoare la aceste domenii de referință, corespunzătoare istoriei medieval și premoderne, precum și volume de documente juridice cu caracter penal. Acestea sunt: Cătălina Chelcu, Pedeapsa în Moldova, între normă și practică, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015 (ISBN 978-606-714-191-7), Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentințe , volumul I (1799-1804), Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017 și volumul II (1805-1821), 2019. Urmează publicarea și celui de-al treilea volum (1821-1828) al acestei serii.

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Doctor în Istorie
Cercetător Științific Gradul II
catalina.chelcu (at) yahoo.com
catachelcu (at) gmail.com

0786638831

Implicare în proiecte

No data was found