Ciubotariu Adina

Cercetator: Ciubotariu Adina

Adina Ciubotariu a susținut teza de doctorat cu tema Motive inițiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice  în anul 2008 și a primit premiul „Gheorghe Brătianu” al Academiei Române, Filiala Iași pentru publicarea ei în volum. Unic autor a patru cărți, coautor, editor și co-editor, își desfășoară activitatea atât în mediul academic din țară, cât și din străinătate unde a publicat numeroase articole și studii. Expert acreditat UNESCO în Global Network of Facilitators.

Listă de lucrări reprezentative:

 • Adina Hulubaş, Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 347 p.
 • Adina Hulubaş, Obiceiuri de naştere din Moldova: tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 416 p.
 • Adina Hulubaş, Credinţe despre naştere în contextul urban din Moldova. Memoria tradiţională, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 210 p.
 • Adina Hulubaş, Arhitectura țărănească din Moldova. Tipologie și corpus de documente, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2019, 514 p.
 • Ioana Repciuc, Adina Hulubaș (editori), Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei – 50 de ani de la înființare, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, 402 p.

 

Lista de proiecte:

Proiecte prioritare ale Academiei Române:

 • Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei. Tipologii și corpusuri de texte

Proiecte naționale finanțate prin competiție:

 • 2005-2007 : (CNCSIS) Dicţionarul limbajului poetic eminescian la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (membru).
 • 2011-2013 : CNCS-UEFISCDI PN-II-RU-PD-2011-3-0086 Situaţia actuală a memoriei colective în cazul obiceiurilor de naştere din Moldova (director de proiect).
 • 2018-2020 : CNCS-UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0116, Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (membru).

Proiecte internaționale finanțate prin competiție :

 • 2022-2023 : ERASMUS+ Programme 2021-2027 iNTANGIBLE: Digitizing Intangible Cultural Heritage amidst the digital shift, număr de proiect:  2021-1-RO01-KA220-VET-000034794, finanțat de Comisia Europeană (membru).
 • 2022 : Implementarea Convenției UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial în caz de urgență – situația patrimoniului cultural imaterial a refugiaților ucraineni din țările vecine Ucrainei (contract nr. 2836/18.05.2022), finanțat de UNESCO, prin Institutul de Etnologie și Antropologie socială al Academiei Slovace de Știință (membru)

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul I
adinahulubas (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found