Costin Hariton-Nicolae

Cercetator: Costin Hariton-Nicolae

Prof. dr. ing. Hariton Costin, absolvent al secției de Electronică şi Telecomunicaţii la Institutul Politehnic din Iași (1980), doctor în Informatică Aplicată (1998), diplomă de MBA, a fost profesor titular la Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Iași, România, 1998-2021 (www.umfiasi.ro). Este cercetător științific II la Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Informatică, în cadrul Laboratorului de Procesare de Imagini, (http://iit.academiaromana-is.ro/personal/h_costin.html), din 1991 până astăzi.

Aici studiile sale mai recente sunt în procesarea și analiza imaginilor prin utilizarea metodelor de inteligență artificială (de ex. algoritmi de inspirație biologică) și fuziunea datelor. Un domeniu de aplicații este analiza imagistică automată a locomoției umane în timpul recuperării medicale ca urmare a accidentului vascular cerebral, a unor boli neurodegenerative și a unor accidente ale sistemuui osos.

Domeniile de competență includ: analiză a imaginilor, inteligență artificială (soft-computing, sisteme de asistare a deciziei), prelucrări de biosemnale, electronică și instrumentație medicală, sisteme hibride, interfețe om-computer, tehnologii asistive, telemedicină și e-sănătate.

Activitatea științifică poate fi redată prin aproximativ 205 lucrări publicate în reviste și volume de conferință, 9 cărți în edituri naționale și europene, 4 capitole de carte la edituri străine, 3 brevete, 2 premii naționale.

Activitate de cercetare:

– 34 rapoarte anuale de cercetare în cadrul Academiei Române, Filiala Iași;

– director tehnic în cadrul proiectului FP5/INES 2001-32316, pentru o aplicatie de telemedicină; responsabil pentru primul centru pilot telemedical românesc din Iași;

– director pentru 8 proiecte naționale finanțate în bioinginerie și procesare/analiza a imaginilor biomedicale;

– a fost și este membru al comitetului de program la diferite conferințe internaționale și membru în comitete editoriale și recenzent pentru diverse reviste internaționale cotate WoS;

– este membru evaluator al UEFISCDI și al Agenției Cehe de Cercetare Științifică;

– membru al Consiliului Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) (din martie 2023);

– prof. Costin a fost invitat ca cercetător postdoctoral la Universitatea de Știință și Tehnologie din Lille (Franța, 2002, în imagistica medicală), la Universitatea de Științe Aplicate, Jena, Germania (2013, în procesarea biosemnalelor) și a avut conferințe invitate la nivel internațional;

– prof. Costin este membru senior al I.E.E.E. / Engineering in Medicine & Biology Society (EMBS) și al altor trei societăți științifice. Este președinte al Societății Române pentru Sănătate Digitală și Educație;

– este președintele seriei de conferințe IEEE EHB (2007-2023), adică E-Health and Bioengineering (www.ehbconference.ro);

– are indicele Hirsch = 13 pe World of Science Core Collection (Clarivate) și = 21 pe Google Scholar;

– este editor academic principal la trei numere speciale în revistele Biosensors (IF=5.7) și Sensors (IF=3.8).

 

Listă de lucrări:

1)         H. Costin, V. Cehan, et. al., “Telemon – A Complex System for Real Time Telemonitoring of Chronic Patients and Elderly People”, IFMBE Proceedings, Vol.22, Proc. of the Eur. Congress on Biomed. Eng., MBEC, Antwerpen, Springer Verlag, 2009, pp. 1002-1005 (ISI rated).

2)            C. Rotariu, H. Costin, et al., “A Low Power Wireless Personal Area Network for Telemedicine”, IFMBE Proceedings, Vol. 22, Proc. of the Eur. Congress on Biomed. Eng., MBEC, Antwerpen, 2009, pp. 982-985, Springer Verlag (ISI rated).

3)            B. Dionisie, H. Costin, C. Rotariu, Gladiola Andruseac, “The Acquisition of Cognitive Evoked Potentials using a Psycho-Verbal Stimulation Interface”, in Advancements of Medical Bioengineering and Informatics, (Ed.) H. Costin, Gr.T. Popa Univ. Publishing House, 2009, pp. 141-144.

4)            H. Costin, C. Rotariu, Ioana Alexa, et al., “TELEMON – A Complex System for Real Time Medical Telemonitoring”, Proc. of The World Congress on Medical Physics and Biomed. Eng., Munich, Germany, WC2009, September 07-12, 2009, VOL 25, PT 5, pp. 92-95 (ISI).

5)            C.Rotariu, H.Costin,et al., “E-Health System for Medical Telesurveillance of Chronic Patients”, IJCCC (Int. Journal of Computers, Comm. & Control), vol. V, No. 5, 2010, pp. 892-901 (ISI).

6)            H. Costin, C. Rotariu, F. Adochiei, R. Ciobotariu, Gladiola Andruseac, Flavia Corciovă, ”Telemonitoring of Vital Signs – an Effective Tool for Ambient Assisted Living”, IFMBE Proceedings, Vol. 36, pp. 60-65, Proc. of „Meditech 2011”, Cluj-Napoca (ISI).

7)            B. Dionisie, H. Costin, C. Rotariu, “The Study upon Differences in Reaction Times in Lexical and Judgment Tasks using a Patented Psycho-verbal Stimulation Interface”, in H. Costin, A. Morega, L. Verestiuc (Eds.), Proc. of the 3rd IEEE Int. Conf. E-Health and Bioeng.– ”EHB 2011”, Gr. T. Popa Publ. House, Iasi, Nov. 2011, pp. 251-254.

8)            H. Costin, C. Rotariu, A. Păsărică, “Mental Stress Detection using Heart Rate Variability and Morphologic Variability of ECG Signals”, Proc. of EPE 2012 (IEEE Int. Conf. on Electrical and Power Eng.), Iasi, Oct. 2012, pp. 591-596 (indexed – IEEE Xplore and ISI).

9)            C. Rotariu, H. Costin, “Remote Respiration Monitoring System for Sleep Apnea Detection”, Medical-Surgical Journal (Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat.),  Iasi, vol. 117, No. 1, 2013, pp. 268-274.

10)          H. Costin, C. Rotariu, A. Pasarica, “Atrial Fibrillation Onset Prediction using Variability of ECG Signals”, Proc. of the 8th Int. Symp. on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Univ. POLITEHNICA of  Bucharest, May 23-25, 2013, (indexată IEEE Xplore și ISI).

11)          S. Schulz, F.-C. Adochiei, I.–R. Edu, R. Schroeder, H. Costin, K.-J. Baer, A. Voss, „Cardiovascular and Cardiorespiratory Coupling Analyses–a Review”, Phil. Trans. of the Royal Society, A, 371 (1997), 20120191, Aug. 28, 2013,(July 2013)(cotată ISI, IF=3.1).

12)          Oana Geman, H. Costin, “Parkinson’s disease Prediction Based on Multistate Markov Models”, Int. J. of Comp., Comm. & Control (IJCCC), 8, 4, Aug. 2013, pp. 499-511 (cotată ISI).

13)          H. Costin: Biomedical Informatics. From Theory to Practice, Gr. T. Popa Publ. House, Iași, 2009, 406 pp., ISBN 978-606-544-014-2

14)          H. Costin, “A Fuzzy Rules-Based Segmentation Method for Medical Images Analysis”,  Int. Journal of Computers, Communications & Control), vol. 8, no. 2, 2013, pp. 196-206, (cotată ISI)

15) H. Costin, C. Rotariu, A. Păsărică, “Identification of Psychological Stress by Analyzing Electrocardiographic Signal”, Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), Vol. 12, No. 6, 2013, pp. 1255-1263, print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707, (ISI rated)

16)          C. Rotariu, H. Costin, “Wireless Monitoring System for Patients Having Cardiac Pacemakers with Atrial Fibrillation Detectors”, Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), Vol. 12, No. 6, 2013, pp. 1215-1221, print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707 (cotată ISI)

17)          H. Costin, S. Schulz, K.-J. Bär, Ioana Alexa, F. Adochiei, A. Voss, “Increased QT Variability Index as a Marker for a Cardiac Autonomic Dysregulation in Schizophrenia”, Proc. of the IEEE 4th Int. Conference E-Health and Bioengineering – ”EHB 2013”, Iasi, Romania, 21-23 Nov. 2013, (indexată ISI Proceedings)

18)          Oana Geman, H. Costin, “Automatic Assessing of Tremor Severity Using Nonlinear Dynamics, Artificial Neural Networks and Neuro-Fuzzy Classifier”, Advances in Electrical and Computing Engineering, Vol. 14, No. 1, 2014, pp. 133-138, (ISI).

19)          C. Rotariu, H. Costin, A. Păsărică, D. Nemescu, “Classification of Parameters Extracted from Cardiotocographic Signals for Early Detection of Metabolic Acidemia in Newborns”, Advances in Electrical and Computing Engineering, 15, No. 3, 2015, pp. 161-166,  (cotată ISI).

20)          H. Costin, S. Bejinariu, Diana Costin, “Biomedical Image Registration by means of Bacterial Foraging Paradigm”, International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), vol. 11, No. 3 (June), Oradea, 2016, pp. 329-345, ISSN 1841-9836  (cotată ISI).

21)          S.-I. Bejinariu, H. Costin, “A Comparison of Some Nature Inspired Optimization Metaheuristics Applied in Biomedical Image Registration”, Methods of Information in Medicine,(I.F.: 1.53 (2017)), No. 57(05/06; 2018), pp. 280-286, DOI: 10.1055/s-0038-1673693

22)          H. Costin, T.M. Deserno, “Computational Intelligence Re-Meets Medical Image Processing”, Methods of Information in Medicine, 57(5-6), pp. 270-271, dec. 2018, (I.F.: 1.53 (2017)).

23) R. Luca, S.-I. Bejinariu, H. Costin, F. Rotaru, G. Petroiu, Human Activity Recognition using Inertial Data, Proc. of the 12-th Int. Symp. on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, 25-27 March 2021, (indexata WoS).

24)          Ramona Luca, S.-I. Bejinariu, H. Costin, F. Rotaru, Inertial Data Based Learning Methods for Person Authentication, Proc. of the 15-th Int. Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2021), July 15 – 16, 2021, Iasi (indexata WoS).

25)          S. Belciug, A. Săndiță, H. Costin, S.-I. Bejinariu, P.G. Matei, Competitive / Collaborative Statistical Learning Framework for Forecasting Intraday Stock Market Prices: A Case Study, Studies in Informatics and Control, 30(2), 135-XXX, June 2021, pp. 135-146 (IF=2,1).

26)          Monica Fira, H.-N. Costin, L. Goraș, On the Classification of ECG and EEG Signals with Various Degrees of Dimensionality Reduction, Biosensors, 2021, 11(5), 161; https://doi.org/10.3390/bios11050161, 19 May 2021 (IF=5,51).

27)          S.I. Bejinariu, Ramona Luca, I. Onu, Gladiola Petroiu, H. Costin, Image Processing for the Rehabilitation Assessment of Locomotion Injuries and Post Stroke Disabilities, Proc. of the IEEE 9th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2021”, Iasi, Romania, 18-19 Nov. 2021. (indexata WoS)

28)          Monica Fira, H.-N. Costin, L. Goraș, A Study on Dictionary Selection in Compressive Sensing for ECG Signals Compression and Classification, Biosensors, 2022, 12, 146; pp. 1-20, https://doi.org/10.3390/bios12030146, https://www.mdpi.com/2079-6374/12/3/146, 27 Febr. 2022 (IF=5,51).

29)          H.-N. Costin and S. Sanei, Intelligent Biosignal Processing in Wearable and Implantable Sensors, Editorial, Biosensors, June 9-th, 2022, 12, 396, 5 pp., https://doi.org/10.3390/bios12060396 (IF=5,51).

30) S.-I. Bejinariu, R. Luca, H. Costin, F. Rotaru, I. Onu, Automatic Gait Analysis and Classification in Video Sequences, Proc. of EPE 2022 – 12th Int. Conf. on Electrical and Power Engineering, Iaşi, România, Oct. 20-22, 2022.

31)          F. Rotaru, S.I. Bejinariu, H. Costin, Ramona Luca, Cristina Nita, Captive Animal Stress Study by Video Analysis, Proc. of the IEEE 10th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2022”, Iasi, Romania, 17-18 Nov. 2022.

32)          Monica Fira, H. Costin, L. Goras, Analysis of the Detection of Ventricular Fibrillation in its First 3 Seconds using Different Features and Classifiers, Proc. of the IEEE 10th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2022”, Iasi, Romania, 17-18 Nov. 2022.

33)          S.I. Bejinariu, H. Costin, Ramona Luca, F. Rotaru, Cristina Nita, Medical Rehabilitation Assessment using Gait Analysis in Video Images, Proc. of the IEEE 10th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2022”, Iasi, Romania, 17-18 Nov. 2022.

34)          A.C. Ilie, A.-M. Turcu, T. Alexa-Stratulat, R. Ștefăniu, S.M. Țăranu, C. Rotariu, H. Costin, I.D. Alexa, Determining Heart Rate Variability in Oncological Patients Using ECG Holter vs Photoplethysmography – Old vs New Method, Proc. of the IEEE 10th Int. Conference on E-Health and Bioengineering – ”EHB 2022”, Iasi, Romania, 17-18 Nov. 2022.

 

Implicare în proiecte:

  • Analiza imaginilor biomedicale cu ajutorul tehnicilor de inteligenţă artificială, Grant No.11/2001-AR, Academia Română (director de proiect), 2001-2002.
  • Metode de procesare şi analiză a imaginilor biomedicale utilizând tehnici de soft- computing, Grant No. 260/1/2001, Ministerul Educaţiei şi Cercetării / CNCSIS (director de proiect, U.M.F. Iaşi), 2001-2002.
  • MEDCARE – Internet for E-health , Grant No. INES 2001-32316, European Comission’s FP5 ( www.euroines.com ), partener Romsoft Co. (2001-2003) (technical manager)
  • Monitors – integrated system for automatic monitoring of sound level in Iaşi city. Grant No. 26/19.04.2004, European Environment Association (project manager)
  • Multimedia platform for implementing complex medical teleservices – TELMES, Romanian Ministry of Education and Research, CEEX – 604/645/2005, 2005-2007 (co-ordinator of the partner UMF Iasi)
  • TELPROT – Communication system with persons having severe neuro-locomotor handicap, Romanian Ministry of Education and Research, grant No. 69 CEEX II – 03/28.07.2006, 2006-2008 (co-ordinator of the partner Gr. T. Popa Univ. of Medicine, Iasi)
  • TELEMON – Integrated System for Real Time Telemonitoring of Patients and Elderly People, Romanian Ministry of Education and Research, grant No. 11-067/2007, 2007-2010 (project director)
  • „Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area – BME-ENA”, Contract No. 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPCR European Commission, Executive Agency for Education, Audiovisual & Culture, project co-ordinator UMF Iasi, dec. 2013 – nov. 2016.
  • Alte 7 proiecte de cercetare naționale finanțate – membru al echipelor de cercetare.
Doctor în științe
Cercetător Științific Gradul II
hariton.costin (at) iit.academiaromana-is.ro

Implicare în proiecte

No data was found