Florescu Cristina-Michaela

Cercetator: Florescu Cristina-Michaela

Cristina Florescu este lingvist, cercetător științific grad I ½ normă dr. la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi.

Este, în cadrul planului academic, coautor a șapte volume (corespunzătoare literelor E I, E II, L I, L II, V I, V II, V III, inclusiv W, X și Y) ale Dicţionarului limbii române. Serie nouă, lucrând actualmente în colectivul care realizează trei proiecte din planul ARFI: DLR2 (volumele corespunzătoare literei C), CLRE și eDTLR.

Conduce, ca director de proiect, cercetări colective finanțate CNCSIS și UEFISCDI: Terminologia astronomică românescă: ştiinţific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (TAFOC) (PN-III-P4-IDPCE-2020-1277) (a. 2021-2023);  Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic (TMFA) (PN-II-ID-PCE-2011-3-0656) (a. 2011-2016); DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate. (CNCSIS: cod 1609) (a. 2007-2008); Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea. (CNCSIS, 3/31/44, a. 2003-2005, contract nr. 1614). Proiectele finalizate au fost încheiate cu publicare unor volume apreciate (cf. Lista de lucrări ─ Citări), premiate (cf. CV, Lista premiilor).

Participă la proiectul internaţional (membru extern al echipei): Dictionnaire étymologique des langues romanes (DÉRom) Première phase : le noyau panroman. Proiect franco-german finanţat de ANR (Agence Nationale de la Recherche) şi DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) (cf. http://www.atilf.fr/DERom); este responsabil de acord ARFI ─ ATILF, din partea ARFI (Acord nr. 2886, din 20. 05. 2022).

Per total, publică peste 100 articole, studii și cărți în domeniile: istoria limbii române (literare), lexicologie, romanistică, semantică, stilistică (cf. Lista de lucrări); susține peste 50 comunicări și conferințe (în afara celor publicate); se implică în 15 proiecte naționale și internaționale.

Trebuie menționate volumele: Cristina Florescu (ed.) et alii, Terminologia meteorologică românească a fenimenelor atmosferice (ştiinţific versus popular). Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », 2015 (ISBN: 978-606-714-203-7), (prim autor şi coordonator) ─ premiul B. P. Hasdeu al Academiei Române pe 2015; Buchi, Éva & Schweickard, Wolfgang (éd.), 2016: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 2. Pratique lexicographique et réflexions théoriques, Berlin/Boston, De Gruyter (ISBN: 978-3-11-045026-2)(coautor, cf. articolele */’laks-a-, ‘daks-a-/: p. 438-442 și Revizia pentru Romania de sud-est a 12 articole); Cristina Florescu (coord.) et alii, Dicţionarul fenomenelor atmosferice (DFA), 2017, Editura Universităţii „Alexandru Iona Cuza” Iaşi (ISBN: 978-606-714-400-0); volumele de unic autor: Cuvinte trans-lucide, Iaşi, 2020, Editura Junimea ISBN 978-973-37-2393-9; Probleme de semantică a limbii române, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007. ISBN 978-973-703-247-8; Consideraţii cu privire la limbajul familiar românesc, Conferinţele Academiei Române, ciclul Limba românilor şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006. ISBN 973-27-1236-8; Gândire specifică şi gândire europeană în semantismul românescului a lăsa (În căutarea sensului pierdut), Iaşi, Editura Document, 1999 (volum care valorifică  grantul individual nr. 27/1995, RSS/HESP, a. 1995-1997, Praga-Budapesta). ISBN 973-97089-1-9.

Susţine prelegeri, conferinţe, cursuri la universităţi şi institute de cercetare din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Chişinău, Cahul, Innsbruck (Germania), Valencia (Spania), Nancy (ATILF) (Franța), La Laguna (Spania – Tenerife).

Îndrumă tineri cercetători români (din ARFI) și străini (colaboratori DÉRom, în cadrul ATILF).

Urmărește, prin eseuri socio-lingvistice, promovarea culturii lingvistice în reviste ca „Echidistanțe”, „Revista română”, „Timpul”, „Scriptor”.

 

Listă de lucrări:

 

Pentru alte publicații, vezi Lista de lucrări 

 

 

Lista de proiecte:

 

Proiecte fundamentale ale Academiei Române

 

Proiecte naționale – director de proiect

 

Proiecte naționale ─ membru în echipa de cercetare

  • 2007-2010: Consorţiul: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada.
  • 2003-2004: Proiectul Naţional de Monitorizare Radio a emisiunilor radiofonice ale postului Radio Iaşi, proiect finanţat de Societatea Română de Radiodifuziune (a.): douăsprezece studii de sinteză şi analiză lingvistică (responsabil pe zonă)
  • 1999-2001: Dicţionarul limbajului poetic eminescian, proiect finanţat de CNCSIS, , Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: prof. univ. Dumitru Irimia.
  • 1977-1978: Ediţia revăzută şi adăugită a dicţionarului H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1985–1988; proiect colectiv: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Albert Ludwigs Universität, Freiburg şi Academia Română – IFRI .

 

Proiecte internaționale

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul I
cristinafl24 (at) yahoo.fr

Implicare în proiecte

No data was found