Grigoruță Sorin

Cercetator: Grigoruță Sorin

Născut la 21 iulie 1985 în municipiul Dorohoi, județul Botoșani. A absolvit studiile liceale la Dorohoi, iar pe cele universitare la Iași, în cadrul Facultății de Istorie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Doctor în istorie din anul 2015, cu o teză privitoare la Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700-1831), întocmită sub coordonarea prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei.

Cercetător științific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași din 2009, fiind membru în cadrul colectivului de editare a colecției naționale de izvoare Documenta Romaniae Historica (proiect fundamental al Academiei Române) și secretar de redacție al „Anuarului Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”.

Pe lângă editarea de documente medievale și premoderne este preocupat de studierea istoriei sociale a medicinii, de istoria epidemiilor (ciumă, holeră) și de biografiile medicilor care au practicat în spațiul românesc extracarpatic până spre jumătatea secolului al XIX-lea, analizând bolile și epidemiile de altă dată, dar și categoriile de vindecători și instituțiile implicate în procesul de îngrijire medicală. Cercetările sale s-au concretizat în două volume de autor și în mai multe studii publicate în reviste de specialitate și volume colective, aceste contribuții valorificând atât mărturiile documentare editate, precum și numeroase surse arhivistice.

Director al proiectului Epidemiile de ciumă în Țările Române la începutul secolului al XIX-lea și membru în alte proiecte de cercetare.

A obținut premiul Academiei Române – „A.D. Xenopol” (2019) pentru lucrarea Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700-1831) și Premiul de Excelență în cercetare acordat de Academia Română – Filiala Iași (2022) pentru volumul Epidemiile de ciumă în Moldova la începutul secolului al XIX-lea. Studiu și documente.

Listă de lucrări:

  • Sorin Grigoruță, Epidemiile de ciumă în Moldova la începutul secolului al XIX-lea. Studiu și documente, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, 346 p., ISBN 978-606-714-585-4.
  • Sorin Grigoruță, Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700-1831), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 320 p., ISBN 978-606-714-343-0.
  • Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. IX (1593-1598), volum întocmit de Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Sorin Grigoruță, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 663 p. (ISSN 0070-6825)
  • Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), vol. VII. Ţinutul Botoşani, Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruţă şi Silviu Văcaru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg Plus, 2014, 290 p. (ISBN 978-606-8523-09-5).
  • Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), IV. Ţinutul Bacău, Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruţă şi Silviu Văcaru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg Plus, 2013, 591 p. (ISBN 978-606-92801-9-5)

 

Lista de proiecte:

  • Director al proiectului: Epidemiile de ciumă din Țările Române la începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe (EMPIRIC), UEFISCDIcod proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497 (2018-2020).
  • Membru în cadrul echipei proiectului: Războaiele civile și propaganda aristocratică în Franța și Moldova în secolul al XVI-lea: o abordare comparativă (CWAPFM), UEFISCDI – cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0499 (2020-2022).
  • Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului „Doctoranzi şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii!”, Cod proiect: POCU/380/6/13/123623, cu tema de cercetare: Medici, medicalizare și modernizare în societatea românească (prima jumătate a secolului al XIX-lea) (2019-2020)
  • Membru în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) POSDRU/159/1.5/S/14086.
  • Membru în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul „Tezaurul românesc de la mănăstirea Simonopetra – Muntele Athos: documente istorice şi cercetare aplicată”, cod proiect PN-II-ID-PCE-2012-4-0552.

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Doctor în istorie
Cercetător Științific Gradul III
grigoruta.sorin (at) xenopol.acadiasi.ro
sorin.grigoruta (at) yahoo.com

0749142470

Implicare în proiecte

No data was found