Manea Mona-Laura

Cercetator: Manea Mona-Laura

Manea Mona-Laura este cercetător cu experienţă (CS I dr.) în cadrul Departamentului de lexicologie şi lexicografie, din Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi.

Din anul angajării la Institutul „Alexandru Philippide”, 1993, a lucrat neîntrerupt la proiectul fundamental al Academiei Române, Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă(şase volume),efectuând operaţiile de fişare, documentare, redactare, revizie.

De-a lungul timpului, a fost interesată şi de domenii precum informatizarea lexicografiei româneşti, editarea unui dicţionar direct în format electronic şi digitizarea lucrărilor lexicografice academice româneşti, fiind implicată, în prezent,în două proiecte fundamentale (şi prioritare) ale AcademieiRomâne: DLR. Dicţionarul limbii române. Litera C, ediţia a doua revizuită şi adăugită şiCLRE. Corpus lexicografic românesc electronic) şi în eDTLR. Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic.

A fost membru-cercetător în numeroase granturi/proiecte complexe de cercetare (în număr de 13),care reflectă şi preocuparea menţionată anterior.

Pentru o bună pregătire în domeniul în care lucrează, cercetătoarea şi-a orientat interesul spre istoria limbii române (a susţinut seminarii de istoria limbii române literare, de lexicologie, de morfologie şide sintaxă la Facultatea de Litere din Iaşi), în special asupra istoriei limbii române literare vechi, aşa cum se observă şi din titlul tezei sale de doctorat, publicată în 2006, Dosoftei, Viaţa şi petreacerea svinţilor. Studiu lingvistic. Partea I. În acelaşi sens, a făcut parte, în calitate de coresponsabil de proiect, din proiectul naţional Biblia 1688, câştigat, în urma unui concurs susţinut la nivel naţional, de echipa ieşeană îndrumată de Prof. dr. Vasile Arvinte şi Prof. dr. Ioan Caproşu.

Între 2002-2003 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea Konstanz (Germania), acordată de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, în cadrul parteneriatului dintre cele două universităţi.

A participat,în calitate de colaborator, la proiectul fundamental al Academiei RomâneTezaurul Toponimic al României. Moldova, fişând unele colecţii de documente scrise în limba germană.

În contextul acestor preocupări a apărut o nouă direcţie de cercetare personală: redactarea de dicţionare generale, explicative, enciclopedice sau specializate cu adresabilitate publicului specialist, dar şi nespecialist, larg. În calitate de coautor, a participat la realizarea a numeroase lucrări lexicografice, unele de mare anvergură: Dicţionar enciclopedic ilustrat Junior. Nume proprii; Dicţionar Enciclopedic Junior, Nume comune; Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române; Dicţionar general de sinonime al limbii române etc. (cf. Lista de lucrări).

Preocuparea faţă de terminologii, derivând din lucrul cu şi la atâtea opere lexicografice, a determinat-o să devină membru-cercetător cu experienţă în echipele de lucru ale unor cercetări colective finanţate CNCSIS şi UEFISCDI: Terminologia românească meteorologică ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic; Terminologia astronomică românească: ştiinţific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice şi constelaţii. Preocupările Laurei Manea au fost susţinute prin publicarea de articole şi studii în revistele de specialitate consacrate (cf. Lista de lucrări), prin participări la conferinţe, simpozioane, worshopuri, mese rotunde etc. Totodată, este implicată în organizarea conferinţelor/simpozioanelor/colocviilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în cadrul institutului.

Cercetătoarea a obţinut şase premii naţionale de prestigiu pentru publicarea de cărţi.

 

Listă de lucrări:

 • Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea a 2-a. Litera V (venial-vizurină), 2002 Tomul XIII. Partea a 3-a. Litera V (vîclă-vuzum) Literele W, X, Y (W-yucca), 2005, Tomul IV, Litera L (l-lherzolită), 2008, Tomul V, Litera L (li-luzulă), 2008, Tomul I, Partea a 7-a, Litera E (e-erzaţ), 2009,Tomul I,Partea a 8-a, Litera E (es-ezredeş), 2010.
 • Manea, Laura, Dosoftei, Viaţa şi petreacerea svinţilor. Studiu lingvistic. Partea I, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 548 p. ISBN: 978-973-703-163-1 ISBN 973-7-3-163-6. (acreditată CNCS – http://cncsis.gov.ro/UserFiles/File/politica%20stiintei/edituri_recunoscute08.pdf )
 • Biblia 1688, I, Text stabilit şi îngrijire editorială de Arvinte, Vasile şi Caproşu, Ioan. Volum întocmit de Arvinte, Vasile, Caproşu, Ioan, Gafton, Alexandru, Manea, Laura. Transcrierea textului de Gafton, Alexandru şi Manea, Laura, Studiu lingvistic, indice şi bibliografie de Arvinte, Vasile, Notă asupra ediţiei de Arvinte, Vasile, Caproşu, Ioan şi Gafton, Alexandru, Colecţia Cărţi fundamentale ale culturii române, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2001, 540 p. ISBN 973-8243-32-7 ISBN 973-8243-33-5; vol. II, Text stabilit şi îngrijire editorială de Arvinte, Vasile şi Caproşu, Ioan. Volum întocmit de Arvinte, Vasile, Caproşu, Ioan, Gafton, Alexandru, Manea, Laura, Ursu, N. A. Transcrierea textului de Gafton, Alexandru şi Manea, Laura, Studii filologice de Ursu, N. A. şi Gafton, Alexandru, Notă asupra ediţiei de Arvinte, Vasile, Caproşu, Ioan şi Gafton, Alexandru, Colecţia Cărţi fundamentale ale culturii române, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2002, 1310 p. ISBN 973-8243-32-7 ISBN 973-8243-34-3.
 • Cobeţ, Doina, Manea, Laura, Dicţionar general de sinonime al limbii române, Editura Gunivas, Chişinău, 2013, 2110 p. ISBN 978-9975-4260-9-1.
 • Florescu, Cristina (coord.), Manea, Laura, Tamba, Elena, Pricop, Alina, Cărăbuş, Cristina, Apostol, Liviu, Olariu, Florin-Teodor, Patraşcu, Mădălin-Ionel, Dicţionarul fenomenelor atmosferice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, ISBN 978-606-714-400-0 (https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/deu_dictionarele_editurii_universitatii/dictionarul-fenomenelor-atmosferice-1599/1).
 • Florescu, Cristina (coord.), Florescu, Cristina, Manea, Laura, Tamba, Elena Isabelle, Bursuc, Alina-Mihaela, Butnaru, Daniela, Cărăbuș, Cristina-Mariana, Ciobanu, Maria-Marilena, Galeș, Cătălin, Olariu, Florin-Teodor, Teodorescu, Claudius și Azanfirei, Gabriela-Ana (autori), Terminologia astronomică românească ştiinţifică şi populară: fenomene, obiecte cosmice şi constelaţii (TAFOC), Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2023, 842 p., ISBN 978‐606‐37‐1924‐0. http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/books/authors_d.php?ida=2068

 

 

Lista de proiecte:

 

Membru (cercetător cu experienţă) în echipa de cercetare în proiecte naţionale:

Proiecte fundamentale ale Academiei Române:

Proiecte naţionale finanţate prin competiţie:

 • 2021–2023: Terminologia astronomică românească: ştiinţific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice şi constelaţii, proiect cu finanţare UEFISCDI numărul PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277; director de proiect: CS I dr. Florescu, Cristina; https://tafoc.solirom.ro/
 • 2011-2014: Terminologia românească meteorologică ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic, proiect CNCS, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0656, 2011-2014; director: CS I dr. Florescu, Cristina; http://dfa.philippide.ro/ro/index.php.
 • 2008–2014: Fontes Traditionis. Colecţie de texte vechi bisericeşti , sursă de finanţare: Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Munteanu, Eugen; https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/fontes_traditionis/1.
 • 2007-2010: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, proiect complex, finanţat de CNMP în cadrul PN II; coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatică (UAIC-FI). Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (IFRI) este Partener 2 în cadrul proiectului, alături de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi. Membru în echipa de cercetare.
 • 2007-2008: DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate, grant CNCSIS; director: CS I dr. Florescu, Cristina.
 • 2003-2005: Dicţionarul limbii române în format electronic. Studii privind achiziţionarea – proiect finanţat de CNCSIS; director: CS I dr. Florescu, Cristina.
 • 2001-2004: Tezaurul Toponimic al României. Moldova. Volumul I, Partea a 3-a. Toponimia Moldovei în documente scrise în limbi străine (exclusiv slavona) 1332-1850, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, proiect fundamental şi prioritar al Academiei Române.
 • 1991-2001: Biblia 1688, proiect naţional, obţinut în urma unui concurs; finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă – România.

Membru-colaborator în echipa de cercetare în proiecte internaţionale:

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul I
institutul.philippide (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found