Munteanu Maricica

Cercetator: Munteanu Maricica

Absolventă a Facultații de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2012). A obținut titlul de doctor în filologie în 2019, cu distincția summa cum laude, cu o lucrare despre gruparea de la „Viața românească”. Este autoarea cărții gruparea de la „Viața românească”. O literatură a spațiului și comunității și  este prezentă cu articole în reviste științifice precum „Philologica Jassyensia”, „Dacoromania litteraria”, „Swedish Journal of Romanian Studies”, „Transilvania” ș.a. Preocupările cercetătoarei converg către reașezarea unor teme de istorie literară într-o perspectivă socio-culturală și încadrarea literaturii în domeniile vieții. Astfel, principalele linii de investigație sunt regimurile existențiale ale scriitorilor și cărților, modalitățile de (auto)construcție auctorială, practicile lecturii și scrisului, relația dintre scriitor și comunitățile afective sau imaginația istoriei literare. O preocupare constantă este, de asemenea, reabilitarea unor personalități culturale ale Iașului, însă departe de a cădea într-un discurs localist exagerat, studiile cercetătoarei își îndreapta atenția către modurile de construcție ale unor mituri regionale ce irizează creația literară. Printre studiile care reflectă aceste interese pot fi amintite Geniul moldovenesc. Povestirea ca formă de inventare a spațiului, publicat în „Philologica Jassyensia”, The bodily community. The gesture and the rhythm as manners of the living-together in the memoirs of Viața românească cenacle, în „Swedish Journal of Romanian Studies”, Comunitatea din scrisori. Corespondența cenaclului Viața românească, în „Transilvania” sau Living with Ibrăileanu. How to Live Together, How to Stay Alone, în „Dacoromania litteraria”. Între 2019 și 2021 a fost membru în echipa (CS dr. Ofelia Ichim, director proiect, CS III Astrid Cambose, CS Nicoleta Borcea, CS Ramona Luca) Proiectului de cercetare „Bază  de  date computerizată privind receptarea memorialisticii românești în presa culturală (1960−2020)”, sub contractul de finanţare cu codul  GAR-UM-2019-I-1.5-9/15.10.19, finanțat de Fundația PATRIMONIU, Academia Română.

 

Listă lucrări:

  1. Munteanu, Maricica, Gruparea de la „Viața românească”. O literatură a spațiului și comunității, pref. Antonio Patraș, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, ISBN 978-606-714-732-2, 416 pag.
  2. Dicționarul general al literaturii române, ed. a II-a, vol. IV: H/L, vol. V: M/O, vol. VI: P/R, vol. VII: S/Ș, vol. VIII: T/Z, coord. general Eugen Simion, coord. și revizie Gabriela Danțiș, Gabiela Drăgoi, Teodora Dumitru, Victor Durnea, Laurențiu Hanganu, Mihai Iovănel, Remus Zăstroiu, coautor Maricica Munteanu et alii, București, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017–2021, ISBN 978-973-167-430-8.
  3. Munteanu, Maricica, Living with Ibrăileanu. How to Live Together, How to Stay Alone, în „Dacoromania litteraria”, Cluj-Napoca, 2021, nr. 8, pag. 186-205, ISSN 2360 – 5189, http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/pdf/08/14%20Munteanu.pdf
  4. Munteanu, Maricica, Lectura în cenaclul „Viața românească” De la practică individuală la imaginar colectiv, în „Philologica Jassyensia”, nr. 2 (34), 2021, pag. 69-77, ISSN: 1841-5377, https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-xvii-nr-2-34-2021.
  5. Munteanu, Maricica, Geniul moldovenesc. Povestirea ca formă de inventare a spațiului, în „Philologica Jassyensia”, nr. 1 (31), 2020, pag. 67-82, ISSN: 1841-5377, https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-xvi-nr-1-31-2020.
  6. Munteanu, Maricica, Comunitatea din scrisori. Corespondența cenaclului „Viața românească”, în „Transilvania”, nr. 7, 2020, pag. 18-23, ISSN: 0255 0539, https://www.researchgate.net/profile/Maricica-Munteanu-2/publication/344956506_Comunitatea_din_scrisori_Corespondenta_cenaclului_Viata_romaneasca/links/5f9b265b299bf1b53e512932/Comunitatea-din-scrisori-Corespondenta-cenaclului-Viata-romaneasca.pdf .
  7. Munteanu, Maricica, A community of spoken words: forms and practices of the conversation at “Viața românească” cenacle, în „Swedish Journal of Romanian Studies”, nr. 1, vol 3, 2020, pag. 34-50, ISSN 2003-0924, https://journals.lub.lu.se/sjrs/article/view/21417 .
  8. Munteanu, Maricica, The bodily community. The gesture and the rhythm as manners of the living-together in the memoirs of “Viața românească” cenacle, în „Swedish Journal of Romanian Studies”, nr. 1, vol 2, 2019, pag. 10-23, ISSN 2003-0924, https://journals.lub.lu.se/sjrs/article/view/18746.
  9. Munteanu, Maricica, Viața ieșeană și fațetele marginalității în literatura scriitorilor de la „Viața românească”, în „Anuarul Muzeului Literaturii Române Iași”, vol. XI, nr.11, Editura Muzeelor Literare, 2018, pag. 33-45, ISSN: 2066-7469, https://anuarmnlri.ro/wp-content/uploads/2022/01/2018_Maricica-Munteanu.pdf.
  10. Munteanu, Maricica, Mariginalitatea opresivă: Spațiul-stereotip și spațiile de colecție în literatura scriitorilor moldoveni, în „Swedish Journal of Romanian Studies”, nr. 1, vol. 1, 2018, pag. 47–69, ISSN 2003-0924, https://journals.lub.lu.se/sjrs/article/view/16813.

 

Lista de proiecte:

Bază  de  date computerizată privind receptarea memorialisticii românești în presa culturală (1960−2020), finanțat  de  Fundația PATRIMONIU, Academia Română, sub  contractul  de  finanţare  cu  codul  GAR-UM-2019-I-1.5-9/15.10.19, Director: Ofelia Ichim, http://bdcmemor.academiaromana-is.ro/.

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul III
mari.munteanu (at) ymail.com

Implicare în proiecte

No data was found