Nastasia Mariana

Cercetator: Nastasia Mariana

Mariana Nastasia este asistent de cercetare științifică în cadrul Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. A absolvit ca șefă de promoție Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializările română și germană, și a urmat un master în lingvistică și filologie românească la aceeași facultate. În anul 2023 a obținut titlul de Doctor în Filologie, cu distincția Summa cum laude, pentru teza Inseratul biblic concept, tipologie, funcții textual-discursive. Studii de caz asupra unor texte literare din cultura română veche, sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Eugen Munteanu.

În sfera preocupărilor sale științifice intră domenii precum: lexicografia, lexicologia, lingvistica generală, lingvistica computațională, istoria limbii române literare, filologia românească. A publicat studii și recenzii științifice în reviste științifice din țară și din străinătate și în volume ale conferințelor.

Mariana Nastasia este autoarea unei ediții de text: Andreas Clemens, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch. Buda, 1821, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” (2017).

 

Listă de lucrări:

Ediție critică:

Clemens, Andreas, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch, Buda, 1821. Ediție de text, studiu filologico-lingvistic și notă asupra ediției de Mariana Nastasia, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 432 p. ISBN: 978-606-714-364-5, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch, Buda, 1821.

Volum editat:

Nastasia, Mariana, Cazac, Maria-Lucreția (ed.), Florilegium doctorale. Eugenio Munteanu septuagesimum annum peragenti a discipulis gratitudinis causa offertum, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2023, 518 p., https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/fontes_traditionis/florilegium-doctorale.

Studii:

Nastasia, Mariana, Topoï bibliques dans la littérature médiévale. Sources et exemplifications, în “Speech and Context. International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science”, 1/2024, p. 41-52, usarb.md/limbaj_context/ap/v31/nastasia.htm.

Nastasia, Mariana, Elementele germane din lucrarea Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch de Andreas Clemens, Buda, 1821, în Gabriela Haja, Mariana Nastasia (coord.), Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Laura Manea, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”. 2023, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2023, ISSN: 3008-6159, p. 235–250., http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3880.pdf.

Nastasia, Mariana, Conceptul de inserat biblic – Definiție. Tipologizare. Exemple, în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, t. LXIII, 2023, p. 141–154, http://alil.academiaromana-is.ro/arhiva.

Nastasia, Mariana, Andreas Clemens, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch. Notes on the first re-edited dictionary in Romanian culture, în Alexandra Chiriac, Alina Bruckner, Iulia Elena Zup, Ioan-Augustin Guriță, Ana Catană-Spenchiu, Re-Configuring Romanian Culture on Its Way Towards Modernity. Romanian Translation Practice in The Age of  Enlightenment (1770-1830), Hartung Gorre Publishers, Konstanz, 2022, p. 273–286, Andreas Clemens – Academia.edu.

Nastasia, Mariana, Erfolgreicher Abschluss eines bedeutenden Langzeitprojekts: Monumenta linguae Dacoromanorum, traducere de Wolfgang Dahmen, în „Romanistik in Geschichte und Gegenwart” 23,1 (2017) © Helmut Buske Verlag, Hamburg, ISSN: 0947-0565, p. 41–54, Erfolgreicher Abschluss eines bedeutenden Langzeitprojekts.

Vezi Lista de lucrări.

 

Lista de proiecte:

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Asistent de Cercetare Științifică
mariananastasia (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found