Olariu Veronica

Cercetator: Olariu Veronica

Doctor în filologie din anul 2003, titlu obţinut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza Studiu lingvistic asupra textului „Bibliei de la Sankt Petersburg(1819). Din acelaşi an este angajată la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala din Iaşi, în cadrul Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică. Face parte din echipa de redactare a Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental de cercetare al Academiei Române consacrat cartografierii graiurilor moldoveneşti cuprinse între Prut şi Carpaţi; în această calitate, este coautor la trei dintre volumele seriei: vol. III (2007), vol. IV (2014), vol. V (2022). Domeniile de interes ştiinţific sunt geolingvistica, sociolingvistica, filologia biblică, istoria limbii române şi lexicologia.

Complementar cu activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul proiectului menţionat mai sus, participă la o serie de proiecte naţionale şi internaţionale de dialectologie şi geolingvistică, precum: NALR. Moldova şi Bucovina – resurse lingvistice în format electronic (eNALR-MB) (2022–2026); Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) (2010–2017), Migraţie şi identiate în spaţiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (MIRO) (2018–2020); Atlasul Multimedia Prozodic Român (AMPRom) (2007–2008); Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER) (2007–2008), în timp ce în domeniul filologiei a fost membru în proiectul Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat (2006–2007).

A publicat studii şi articole pe teme de filologie românească, istoria limbii române, dialectologie românească şi sociolingvistică în reviste de specialitate din străinătate: „Studia Romanica Posnaniensia”; „Vox Romanica”; „Dialectologia et Geolinguistica”; „Revista Española de Lingüística” şi din ţară: „Fonetică şi dialectologie”; „Anuar de lingvistică şi istorie literară”; „Philologica Jassyensia”, precum şi în volume tematice sau ale unor conferinţe, apărute, de asemenea, în ţară şi în străinătate.

Una dintre activităţile ştiinţifice recente în care este implicată activ o reprezintă editarea unor volume cuprinzând lucrările simpozioanelor anuale organizate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”: Interferenţe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc (2023); Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române (2022); Identitate şi ideologie. Limba şi literatura română în paradigma culturală contemporană (2022); România în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi lingvistice (2020); 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective (2019); Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală (2018).

Este membru al Societăţii Internaţionale de Dialectologie şi Geolingvistică (Bamberg, Germania), al Societăţii de Lingvistică Romanică (Strasbourg, Franţa), al Observatorul European al Plurilingvismului (Paris, Franţa), al Societăţii de Literatură Biblică (Atlanta, SUA), al Societăţii Române de Dialectologie (Cluj-Napoca, România) al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (Iaşi, România), al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi.

A obţinut Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru publicarea volumului al IV-lea din Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (2014; premiu colectiv) şi „Diploma meriti causa” pentru contribuţia adusă la finalizarea ediţiei Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, acordată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 2015, precum şi alte cinci premii acordate de către instituţii academice sau de cultură.

 

Listă de lucrări:

 1. Veronica Olariu, Biblia de la Sankt Petersburg (1819). Studiu lingvistic, Iaşi, Editura Doxologia, 2019, 356p., ISBN 978-606-666-856-9. https://edituradoxologia.ro/biblia-de-la-sankt-petersburg-1819-studiu-lingvistic
 2. Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, vol. III – 2007; vol. IV – 2014; vol. V – 2022 (coautor) (https://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/noul-atlas-lingvistic-roman/1);
 3. Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p. + DVD, ISBN 978-973-703-399-4. Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja (coordonatori). Autorii volumului: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă. Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu. https://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/monumenta/monumenta-linguae-dacoromanorum-biblia-de-la-1688-pars-vii-regum-i-regum-ii-731/1
 4. Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Les corpus de langue roumaine parlée : des corpus dialectaux aux corpus de « migraphies » linguistiques, în Aurelia Merlan, Barbara Schäfer-Prieß (Hrsg.), Randromania im Fokus. Gesprochenes Galicisch, Portugiesisch und Rumänisch,  Lausanne – Berlin – Bruxelles – Chennai – New York – Oxford, Peter Lang Verlag, 2024, p. 121–140 [Reihe: Romanische Arbeiten interkulturell und interdisziplinär, Herausgegeben von Rafael Arnold, Thomas Johnen, Aurelia Merlan, Jürgen Schmidt-Radefeldt und Rudolf Windisch, Band 22].
 5. Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, The Romanian Linguistic Cartography in the Digitizing Era: the Electronic Atlases, în „Dialectologia et Geolingvistica”, nr. 22 (2014), p. 75–90 ISSN (Online) 1867-0903, ISSN (Print) 0942-4040 (https://doi.org/ 10.1515/dialect-2014-0005)
 6. Veronica Olariu, Probleme de filiaţie în Biblia de la Sankt Petersburg, în vol. Andriescu – 88, volum îngrijit de Gabriela Haja, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 259-271, ISBN: 978-606-714-035-4.

 

Lista de proiecte:

Proiecte instituţionale:

 1. Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental de cercetare al Academiei Române (http://www.philippide.ro/pages/dialectologie.html);
 2. NALR. Moldova şi Bucovina – resurse lingvistice în format electronic (eNALR-MB), proiect de cercetare realizat în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi (2022–2026) (http://www.philippide.ro/pages/dialectologie.html).

 

Proiecte extrabugetare:

 • Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, proiect UEFISCDI (membru; codul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0116; 2018–2020) (https://miro.acadiasi.ro/).
 • Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază, finanţat de UEFISCDI (membru; codul proiectului: PN-II-RU-TE-2009-1-244; 2010–2013) (http://www.philippide.ro/alab/index.html);
 1. Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Faza a II-a, finanţat de UEFISCDI (membru; codul proiectului: PN-II-RU-TE-2014-4-0880; 2015–2017) (http://www.philippide.ro/alab/index.html);
 2. Atlasul Multimedia Prozodic Român (AMPRom): 1 (prima etapă) Realizarea anchetelor în (minim) 10 puncte care vor fi incluse în AMPER (membru; proiect CNCSIS, cod 1365; 2007–2008);
 3. Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER), proiect european de cercetare, coordonat de Centrul de Dialectologie al Universităţii „Stendhal”, Grenoble (membru; 2007–2008) (https://geoprosodic.com/internacional-amper);

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în filologie
Cercetător Științific Gradul II
veronica.olariu(at)acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found