Simalcsik Robert Daniel

Cercetator: Simalcsik Robert Daniel

În anul 1996 a absolvit Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1996).

Este doctor în biologie din anul 2015, în cadrul școlii doctorale a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

În prezent, este cercetător științific gradul III la Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” al Academiei Române – Filiala Iași, unde activează începând din anul 1999.

Din anul 2018 este membru fondator al Institutului de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE) din Chişinău.

Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în ţară şi străinătate în domeniul paleoantropologiei, paleodemografiei, antropologiei contemporane, inclusiv două monografii şi două atlase antropologice.

Se preocupă de reconstituirea vieţii cotidiene a comunităţilor umane dispărute, bazându-se pe examinarea osemintelor – indicatori ai stilului de viaţă, activităţilor fizice, stresului mecanic şi fiziologic, indicatori ai bolilor decelabile pe schelet, traumatismelor, obiceiurilor alimentare, aspectului fenotipic, reconstituirii structurii tipologice şi demografice a populaţiilor umane dispărute în contextul mediului în care acestea au trăit.

 

Doctor în biologie
Cercetător Științific Gradul III
robyboy2 (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found