Văcaru Silviu

Cercetator: Văcaru Silviu

I. Date personale şi studii:

Silvu Văcaru, născut la 1 ianuarie 1956, în Târgu Neamţ. Studii preuniversitare în comuna Pleniţa, jud. Dolj şi Brăila (Liceul „Gh. Munteanu Murgoci”) (1971-1975), student al Facultăţii de Istorie şi Filozofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (1977-1981). Licenţiat în 1981, cu un stagiu doctoral între anii 1992-1999; doctor în istorie cu teza Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolul al XVII-lea. Cercetător ştiinţific gradul I la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi (2001),  cercetător ştiinţific principal gradul III, la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi (2001-2004), cercetător ştiinţific gradul II la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi (2004-2015); cercetător ştiinţific gradul I la Indtitutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi (2015- până prezent).

II. Domenii de interes şi direcţii de lucru: istoria culturii, istoria medievală a românilor; istorie socială, istoria catolicilor, migraţii; editare de documente medievale şi premoderne; arheolog specialist, înscris în Registru arheologilor Iaşi, din 2001.

III. Specializări, burse, stagii de cercetare: Stagiul tehnic internaţional al arhivelor, Paris (4 aprilie – 26 iunie 1995);  Seminarul internaţional româno-american cu tema Arhivele şi bibliotecile lor documentare. Managementul de arhivă în pragul secolului al XXI-lea, Cluj-Napoca (3-9 august 1998); beneficiar al unui stagiu de cercetare la Institutul de Istorie a Moldovei, Chişinău, desfăşurat în cadrul schimburilor interacademice 2-30 septembrie 2004.

IV. Activitate profesională: 36 cărți publicate (autor, coautor, co-editor, editor), autor a peste 110 articole publicate în reviste de specialitate.

Redactor şef al revistei „Vremea şcolii” – Iaşi; redactor al revistei „Prutul” Huşi;  redactor al anuarului „Acta Bacoviensia” – Bacău; redactor al revistei „Buletin istoric” – Iaşi.

V. Experienţă profesională şi didactică: – 1986-1999 arhivist la Arhivele Naţionale Iaşi (1998-1999, director, – 1999 – 2001 muzeograf la Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi (Şef Secţie Muzeu de Istorie; cercetător ştiinţific gr. I, 2001), cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaș din 2001 până astăzi. .

Lector asociat la Facultatea de Informatică, Colegiul de Birotică, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi cu un curs intitulat Documentaristică şi arhivistică (1996-2000); – lector asociat la Institutul Romano-Catolioc Iaşi, cu un curs de Paleografie Chirilică (1998-2000); lector asociat la Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” Iaşi, cu un curs de Relatii publice şi comunicare (2001-2006).

 

Listă lucrări:

I. Cărţi de autor:

  1. Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Editura Junimea, Iaşi, 2006, ISBN: (10) 973-37-1226-4; ISBN: (13) 978-973-37-1226-8.
  2. Un monument uitat. Crucea lui Ferenţ, (text şi selecţia documentelor), Editura Alfa, Iaşi, 2004, 70 p., ISBN: 973-8278-37-6.
  3. Din istoria comunităţilor catolice din Moldova, Editura „Sapienţia”, Iaşi, 2014, 283 p., ISBN: 978-606-578-171-9.
  4. Supuşii austrieci în Principatul Moldovei (1833-1835). Contribuţii, Iaşi, Editura Universitîţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2014, CLX + 510 p., ISBN: 978-606-714-089-7.
  5. Cepleniţa – studiu istorico-social, Editura „StudIs”, Iaşi, 2015, 283 p.; ISBN 978-606-775-114-7.
  6. Augustin Şandru. Scrisori de pe frontul din Siberia (1916-1920), Editura „StudIs”, Iaşi, 2018, 348 p., ISBN 978-606-48-0094-7.
  7. George Juvara – Contantin Turcu. Dialog epistolar (1934-1980), introducere, note și indice de Silviu Văcaru, Editura „StudIs”, Iași, 2020, 679 p., ISBN 789-606-48-0544-7.

II. Coautor

1) Şcoala „Gheorghe I. Brătianu” (fostă Hatmanul Nicoară), în colaborare cu Rodica Silion, Dumitru Anton şi Mariana Văcaru, Editura Helios, Iaşi, 2000, 228 p., ISBN: 973-9362-17-6.

2) Podgorii ieşene, în colaborare cu Vasile Chirica, Editura Helios, Iaşi, 2000, 253 p., ISBN: 973-9362-18-4.

3) Hălăuceşti, în colaborare cu Dănuţ Doboş, Editura Sapienţia, Iaşi, 2004, 396 p., ISBN: 873-8474-45-0.

4) Stări de spirit şi mentalităţi în timpul marelui război, Editura Junimea, Iaşi, 2005, 275 p. (în colaborare cu Ion Agrigoroaiei, Dumitru Ivănescu, Sorin D. Ivănescu), ISBN: 973-37-1052-0

5) Dumeştii Vasluiului, (în colaborare cu Lucian-Valeriu Lefter, Sergiu Ştefănescu), Editura Pamfilius, Iaşi, 2006, p. 385, ISBN (13) 978-973-7876-65-2

6) Butea – monografie, vol. coordonat de Doboş Dănuţ şi Silviu Văcaru, Editura „Presa Bună”, Iaşi, 2013, 359 p., ISBN: 978-606-8116-32-7.

7) Rotunda. Devenirea unei communități catolice, Iași, 2021, 382 p., ISBN 978-606-578-471-0 (coautor).

III. Editor şi coordonator volume colective de studii

1) Monumentul tradiţie şi viitor (Culegere de studii), ediţie îngrijită de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Junimea, Iaşi, 2001, 261 p., ISBN: 973-37-0634-5.

2) Monumentul. Istorie. Arheologie. Restaurare. Conservare, volum coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Junimea, Iaşi, 2002, 255 p., ISBN:973-37-0752-X.

3) Ştefan cel Mare – la cinci secole de la moartea sa, volum editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Editura Alfa, Iaşi, 2003, 456 p., ISBN: 973-8278-27-9.

4) Monumentul. Cercetare. Proiectare. Conservare. Restaurare, vol. V, vol. coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Trinitas, Iaşi, 2004, 353 p., ISBN: 973-8179-57-2.

5) Monumentul, vol. VI, vol. coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, 546 p., ISBN: 973-7834-27-5.

6) Monumentul, vol. VII, vol. coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Trinitas, Iaşi, 2006, 592 p., ISBN: (10) 973-7742-36-2; ISBN: (13) 978.973-7742-36-0.

7) Monumentul, vol. VIII, vol. coordonat de Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian Valeriu Lefter,  Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2007, 646 p., ISSN: 1844-9042.

 

IV. Editor de documente

1) Documenta Catholicorum Moldaviae. Documente româneşti I. Fondul Episcopiei Romano-Catolice Iaşi (1627-1750), vol. 1, Editura Presa Bună, Iaşi, 2002, 228 p., ISBN: 973-8191-20-3.

2) Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXVII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, 727 p. (în colaborare cu Petronel Zahariuc, Cătălina Chelcu, Marius Chelcu, Nistor Ciocan, Dumitru Ciurea), ISBN: 973-27-1008-X; ISBN: 973-27-0436-5.

3) Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXVIII (în colaborare cu Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Cătălina Chelcu), Editura Academiei, Bucureşti, 2006, ISBN: 973-27-0436-5; ISSN: 0070-6825.

4)  Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). I.  Ţinutul Romanului. Partea 1 (1820), vol. editat de Silviu Văcaru şi Lucian Valeriu Lefter, Editura StudIS, Iaşi, 2008, 356 p., ISBN: 978-973-88730-4-9.

5) Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). I. Ţinutul Romanului. Partea a 2-a (1832), vol. editat de Silviu Văcaru şi Mircea Ciubotaru, Editura StudIS, Iaşi, 2009, 441 p., ISBN:978-606-8064-39-0.

6)  Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845).I.  Ţinutul Romanului. Partea a 2-a. Supliment. Tîrgul Roman (1831), vol. editat de Silviu Văcaru şi Mircea Ciubotaru, Editura StudIS, Iaşi, 2011, 103 p., ISBN:978-973-88730-4-9; ISBN 978-606-624-029-1.

7) Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). II. Ţinutul Iaşi. Partea 1 (1820), vol. editat de Silviu Văcaru, Marius Adumitroaiei şi Mircea Ciubotaru, Editura StudIS, Iaşi, 2011, 429 p, ISBN: 978-973-88730-4-9; ISBN: 978-606-624-006-2.

8) Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). IV. Ţinutul Bacău. Partea 1 (1820), vol. editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruţă şi Silviu Văcaru, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2013, XXIV+ 589 p., ISBN: 978-606-92801-3-3.

9) Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). VII. Ţinutul Botoşani. Partea 1 (1820), vol. editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruţă şi Silviu Văcaru, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2014, XXVI+ 289 p., ISBN: 978-606-92801-3-3; 978-606-8523-09-5.

10) Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, vol. I (1799-1828), editat de Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2017, XCVII+359 p., ISBN general 978-606-714-398-0, ISBN volum 978-606-714-399-7.

11) Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, vol. II (1805-1821), editat de Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2019, XXXIV+413 p., ISBN general 978-606-714-398-0, ISBN volum II 978-606-714-569-4.

 

V. Studii în reviste şi volume cu caracter ştiinţific

A. Istoria culturii

1) Contribuţia lui Vasile Lupu la tipărirea primelor cărţi în Moldova, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, an VII‑IX (1987‑1989), Vaslui, p. 275‑280.

2) Activitatea diecilor din cancelaria domnească a Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII‑lea, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie” Iaşi, XXX/1993, p. 97‑113; ISSN: 0074-039X.

3) Contribuţia lui Vasile Lupu la dezvoltarea arhitecturii moldovene, în „Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, XXX/1994, p. 87‑97; ISSN: 0074-039X.

4) Rolul diecilor în cultivarea limbii române, în „Arhivele Moldovei”, nr. III‑IV, 1999, p. 27-41, 151-162, ISBN: 973-8048-02-8.

5) Şcoala de la Trei Ierarhi la 175 de ani de la înfiinţare, în volumul 175 de ani de învăţământ românesc, Editura AS’S, Iaşi, 2003, p. 17-25; ISBN: 973-85201-3-4.

6) Istorie, ambient şi noua arhitectură, în Monumentul. Cercetare – Proiectare, Conservare – Restaurare, Iaşi, 2003, p. 194-197 (în colab. cu Adrian Brătoi).

7) Scriitori de acte din cancelaria domnească a lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare – cinci secole de la moartea sa, vol. editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Editura Alfa, Iaşi, 2003, p. 93-107, ISBN: 973-8278-27-9.

8) Scribi în cancelaria domnească a lui Ştefan cel Mare, în „Limba română” (Revistă de ştiinţă şi cultură), Chişinău, anul XI, 2004, nr. 4-6, p. 90-100, ISSN: 0235-9111.

9) Istoria unui monument uitat: Crucea lui Ferenţ, în Monumentul. Cercetare – Proiectare, Conservare – Restaurare, Editura Trinitas, Iaşi, 2004, p. 106-114, ISBN: 973-8179-57-2.

10) Noi date despre reparaţiile făcute la castelul de la Stânca al familiei Roznovanu (jumătatea secolului al XIX-lea), în Monumentul, vol. coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, p. 165-176, ISBN: 973-8179-57-2.

11) O nouă relaţie între istoric şi arhitect în realizarea restaurării monumentelor, în „Monumentul”, nr. 7, Editura Trinitas, Iaşi, 2006, p. 567-570, ISBN: (10) 973-7742-36-2; ISBN: (13) 978.973-7742-36-0.  

12) Apel către Nicolae Puşcaşu, în „Monumentul”, IX, Iaşi, 2008, p. 334-337, ISSN: 1844-9042.

13) Contribuţia lui Vasile Lupu la dezvoltarea arhitecturii moldoveneşti, în Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu, Iaşi, 2010, p. 31-46, ISBN:789-606-8117-77-5.

14) Informaţii referitoare la „comori” din ţinutul Fălciu (prima jumătate a secolului al XIX-lea), în „Prutul”, serie nouă, anul II (XI), nr. 2 (50)/2012, p. 53-62, ISSN 1582-618X.

15) Moştenirea arheologului Constantin Dascălu, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), XIX, 2013, Iaşi, p. 275-301, ISSN 1454-0754 (în colaborare cu Mădălin Văleanu).

16) Noi informaţii referitoare la „comori” din ţinuturile Bacău şi Roman (prima jumătate a secolului al XIX-lea, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, X, 2015, Editura Magic Print, Oneşti, p. 123-139, ISSN 1842-4864.

17) Noi informaţii despre podul de la Cârjoaia zis „al lui Ştefan cel Mare”, în Monumentul, XVI/1, 2015, Iaşi, p. 221-239, ISSN 1844-9042.

18)  Bucureştiul cultural în corespondenţa lui Gheorghe Juvara, în In honorem Mircea Ciubotaru, vol. editat de Lucian Valeriu Lefter, Mihai Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2015, p. 461-486, ISBN 978-606-714-189-4 [editură CNCS-B].

19) Încercări de protejare a patrimoniului cultural în perioada regulamentară, în vol. Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859, coordonatori Venera Achim şi Viorel Achim, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, p. 99-108.

20) O excursie domnească în Munţii Ceahlău, în Turism în Ceahlău. Prezent şi perspective, Lucrările Simpozionului, ediţia a IV-a, Durău, 20167, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamț, 2017, p. 24-36, ISBN 978-606643-352-5.

21) Din corespondența episcopului Andrei Şaguna cu starețul Mănăstirii Neamț, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, XII, 2017, Editura Magic Print, Onești, p. 409-424, ISSN 1842-4864.

22) Titu Maiorescu în corespondența dintre George Juvara și Simion Mehedinți, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, XII, 2018, Editura Magic Print, Onești, p. 329-342, ISSN 1842-4864.

23) Petre Poni – corespondență primită în timpul Primului Război Mondial, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, XII, 2018, Editura Magic Print, Onești, p. 227-233, ISSN 1842-4864 (în colaborare cu Mariana Ursachi).

24) Însemnări de pe cărți aflate în biblioteca Mănăstirii Neamț, în „Prutul”, serie nouă, anul VIII (XVII), nr. 2 (62)/2018, p.203-214, ISSN 1582-618X.

25) Descoperiri de „comori” din Moldova (prima jumătate a secolului a secolului al XIX-lea). Surse arhivistice și perspective de cercetare, în Historia est magistra vitae. Civilizație, valori, paradigme, personalități. In honorem profesor Ion Eremia, Chișinău, 2019, p. 214-233, ISBN 978-9975-3331-2-2 (în colaborare cu Mihai Cristian Amăriuței și Ludmila Bacumenco Pârnău).

26) Căutătorii de „comori” în Moldova secolului al XIX-lea. Dosarul Biserica Ziua Crucii din Iași (1837), în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, III, seria a III-a, 2021, ISSN 2668-7887, ISSN-l 2668-7887, p. 145-151 (în colaborare cu Mihai Cristian Amăriuței și Ludmila Bacumenco-Pârnău).

 B. Istorie eclesiastică

1) Un donator uitat: Martin Tiutiuca, în „Buletin istoric”, nr. 2, Editura Presa Bună, Iaşi, 2001, p. 35-43, ISSN: 1583-103X.

2) Noi informaţii cu privire la viaţa pisarului Gheorghe Strahoschi, în „Buletin istoric”, nr. 3, Editura Presa Bună, Iaşi, 2002, p. 157-160, ISSN: 1583-103X.

3) Documente privind comunitatea catolică din Galaţi, în „Buletin istoric”, nr. 3, Editura Presa Bună, Iaşi, 2002,  p. 171-176, ISSN: 1583-103X.

4) Catagrafiile satului Săbăoani, în Săbăoani – file de monografie istorică, vol. coordonat de Fabian Doboş, Editura Presa Bună, Iaşi, 2002, p. 234-271, ISBN: 973-8191-30-0.

5) Danii şi scutiri domneşti. Biserica catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea, în „Buletin istoric”, nr. 6, Editura Presa Bună, Iaşi, 2005, p. 117-128, ISSN: 1583-103X.

6) Proprietăţile bisericii catolice din Iaşi (I), în „Buletin catolic”, nr. 9, Editura Presa Bună, Iaşi, 2008, p. 153-167, ISSN: 1583-103X.

7) Biserica Sfinţii Voievozi, zisă Roşca, în vol. Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii, Iaşi, 2009, p. 249-259, ISBN: 978-973-37-1388-3.

8) Schitul Sihla, un colţ de paradis şi o umbră de tristeţe, în „Monumentul”, X, 2009, p. 359-366, ISSN: 1844-9042.

9) Comori de artă religioasă la biserica „Sf. Nicolae” din Roznov, în „Monumentul”, XI, partea 1, Iaşi, 2010 (în colaborare cu Iulian Vasile), ISSN: 1844-9042.

10) Un schit uitat din Munţii Neamţului: Schitul Nifon, în „Monumentul”, XII, partea a doua, Iaşi, 2011, p. 355-369, ISSN 1844-9042.

11) Catagrafia bisericilor din Iaşi la anul 1844, în „Monumentul”, XII, partea a doua, Iaşi, 2011, p. 371-386, ISSN 1844-9042 (în colaborare cu Sorin Grigoruţă).

12) Schitul Fătăciune, ctitoria familiei Bogdan, în Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012, p. 493-519, ISBN 978-973-703-779-4.

13) Începuturile bisericii Sfinţii „Petru şi Pavel” de la Moara de Vânt, Iaşi, în „Monumentul”, XIII/1, 2012, Iaşi, p. 441-454, ISSN 1844-9042 (în colaborare cu Constantin Ciobanu).

14) De la cimitirul parohial la cimitirul urban în Iașii secolului al XIX-lea, în Lurențiu Rădvan (editor), Orașul și biserica. Patrimoniu, oameni, activități (secolele XV-XIX), Iași, 2019, p, 315-335, ISBN 978-606-714-561-8.

15) Biserica din satul Cilibiu – câteva lămuriri, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, III, seria a III-a, 2021, ISSN 2668-7887, ISSN-l 2668-7887, p. 369-384 (în colaborare cu Andrei Carcea).

C. Demografie şi migraţie

1) Bejenari transilvăneni în Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în „Acta Bacoviensia”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău , III, Editura Magic Print, Oneşti,  2008, p. 119-127, ISSN: 1842-4864.

2) Populaţia târgului Bacău în 1820, în „Acta Bacoviensia”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău , IV, Editura Magic Print, Oneşti, 2009, p. 13-33, ISSN: 1842-4864.

3) Catolicii din Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea (I), în „Buletin istoric”, nr. 10 (2009), p. 7-22, ISSN: 1583-103X.

4) Sudiţii din ţinutul Bacău în anul 1825, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, V, Editura Magic Print, Oneşti, 2010, p. 179-196, ISSN 1842-4864.

5)  Bejenari catolici transilvăneni în ţinuturile Bacău şi Roman (sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea), în Venera Achim, Viorel Achim (coordonatori), Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, p. 165-186, ISBN 978-973-27-2022-6.

6) Catagrafia sudiţilor din ţinuturile Bacău şi Neamţ la anul 1834, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, VI, 2011, Editura Magic Print, Oneşti, p. 63-86, ISSN 1842-4864.

7) Câteva consideraţii asupra comunităţilor catolice apărute în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova, în Revista „Transilvania”, Sibiu, 8/2011, p. 24-34, ISSN 02550539.

8) Catagrafia supuşilor austrieci din ţinutul Huşi din anul 1834, în „Prutul”, serie nouă, anul I (X)/2011, p. 65-86, ISSN 1582-618X (în colaborare cu Sorin Grigoruţă).

9) Populaţia târgului Ocna la anul 1820, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, VII, 2012, Editura Magic Print, Oneşti, p. 117-132, ISSN 1842-4864 (în colaborare cu Sorin Grigoruţă).

10) Noi informaţii referitoare la supuşii francezi în Moldova (1834), în „Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, XLIX, 2012, p. 445-466, ISSN 1583-5936.

11) Oieri sălişteni stabiliţi în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, în „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, nr. 5, 2013, p. 361-392, ISSN-L 2066 – 9143; e-ISSN 2344 – 5432. Publicaţie indexată în SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ) şi Citefactor (Directory Indexing of International Research Journals). Recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi inclusă în categoria B.

12) Trecerile pe la vama Oituz în timpul ciumei din anul 1829, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, VIII, 2013, Editura Magic Print, Oneşti, p. 105-132, ISSN 1842-4864.

13) Supuşii străini din ţinutul Fălciu la recensământul din 1824-1825, în „Prutul”, serie nouă, anul V (XIV), nr. 2 (56)/2015, p. 95-134, ISSN 1582-618X.

14) Supuşii străini din ţinutul Tutova la recensământul din 1824, în „Prutul”, serie nouă, anul VI (XV), nr. 1 (57)/2016, p. 111-139, ISSN 1582-618X.

15) Supuşii străini din ţinutul Vaslui la recensământul din 1824, în „Prutul”, serie nouă, anul VII (XVI), nr. 1 (59)/2017, p. 195-218, ISSN 1582-618X.

16) Armenii în statisticile oficiale ale Moldovei (1820−1832), în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași, t. LVI, Iași 2019, p. 77-86.

17) Catagrafia personalului clerical din ținutul Roman (1836), în „Memoria Antiquitatis”, Piatra Neamț, XXXV (2019), p. 165-182; ISSN 1222-7528 (în colaborare cu Mihai-Cristian Amăriuței).

18) O catagrafie a evreilor din Huși din anul 1845, în „ Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași” (serie nouă), Istorie, Tom LXVI, 2020, p. 307-325.

19) Evoluția demografică a satului Tămășeni, până la 1864, în Fabian Doboș, Alois Moraru, Dănuț Doboș et alii Catolicii din Tămășeni. Credindință și tradiție, Iași, 2021, p. 209-236; ISBN: 978-606-8116-96-9.

20) Statistica populației catolice din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Puncte de vedere, în Rămâneți înrădăcinați și întemeiați în iubire!, coord. Cornel Damian, București, 2021, p. 376-400.

D. Istoria Primului Război Mondial

1) Arhive secrete, în „Moldova”, nr. 2, an II, 1991.

2) Informaţii privind constituirea regimentelor de voluntari „Horea” şi „Avram Iancu” în Rusia (1918‑1921), în „Memoria documentelor”, I, Bucureşti, 1994, p. 56‑61.

3) The activity of the cultural department of the Romanian legion from Siberia, în La Roumanie et la Grande Guerre, ouvrage édité par Dumitru Ivănescu et Sorin D. Ivănescu à l`occasion du XXéme Congrés des Sciences Historiques, Sydney, 2005, Iaşi, 2005, p. 111-133, ISBN: 973-37-1127-6.)

4) Corpurile de voluntari români ardeleni în timpul Primului Război Mondial, în Ion Lăcătuşu. Arhivist, istoric, sociolog, ediţie îngrijită de Vasile Stanciu, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 243-262, ISBN 978-973-1814-38-4.

5) Arheologul Constantin Dascălu. Relatări de pe front: 1913-1916, în Tradiţie. Istorie. Armată, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand”, Bucureşti, 2014, p. 83-88; ISBN 978-606-93572-3-1 (în colaborare cu Mădălin Văleanu).

E. Documente

1) Informaţii militare despre Movileşti (documente din primele două decenii ale secolului al XVII‑lea), în „Arhivele Moldovei”, I‑II, 1994‑1995, Iaşi, 1996, p. 11‑23, ISBN: 973-96653-5-7.

2) Sever Zotta în corespondenţa dintre Teodor Balan şi Constantin Turcu, în „Arhivele Moldovei”, nr. III-IV, 1999, p. 151-162, ISBN: 973-8048-02-8.

3) New documentary mentions from the 15th and the 17th centuries, în Starabon. Bulletin d’information historique, tome I, numero 1, 2003, p. 56-58 (în colaborare cu Costică Ioan Gârneaţă), ISSN: 1841-1800.

4) Catagrafia bisericilor din ţinutul Iaşi la anul 1841, în „Monumentul”, VIII, Iaşi, 2007, p. 493-516 (în colaborare cu Lucian Lefter şi Ludmila Bacumenco), ISSN: 1844-9042

5) Isac Stârcea şi Popenii de pe Iubăneasa, în Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, tom XLVI, 2009, p. 209-219; ISSN: 0074-039X.

6) Documente inedite din arhive Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, V, 2010, Editura Magic Print, Oneşti, p. 137-160, ISSN 1842-4864 (în colaborare cu Mihai Dămoc).

7) Gheorghe Ghibănescu în documente de arhivă, în „Prutul”, serie nouă, anul I (X), nr. 1 (47)/2011, p. 59-78, ISSN 1582 – 618X.

8) Gheorghe Juvara – corespondenţă inedită, în „Prutul”, serie nouă, anul II (XI), nr. 1 (49)/2012, p. 165-182, ISSN 1582-618X.

9)  Despre boală şi bătrâneţe la începutul secolului al XIX-lea, în „Suceava. Anuarul muzeului Bucovinei”, Suceava, XXXIX (2012), p. 251-262, ISSN 1583-5936.

10) Noi informaţii referitoare la dezvoltarea edilitară a oraşului Bacău la jumătatea secolului al XIX-lea, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, VIII, 2013, Editura Magic Print, Oneşti, p. 111-128, ISSN 1842-4864.

11) Noi informaţii despre familia Crupenschi, stăpâna moşiilor Zemeş şi Săcăluşeşti, din ţinutul Bacău, în „Mihai Dim. Sturza, Omagiu la 80 de ani”, volum editat de Mircea Ciubotaru şi Lucian Valeriu Lefter, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,  2014, ISBN 978-606-714-055-2, p. 427-456.

12) Noi informaţii cu privire la dezvoltarea urbanistică a oraşeor şi târgurilor din Moldova la jumătatea secolului al XIX-lea, în Oraşe vechi, oraşe noi în spaţiul românesc. Societate, economie şi civilizaţie urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 337-382. ISBN: 978-606-714-84-2. [editură CNCS-B]

13) Noi informaţii despre proprietarii de moşii din ţinutul Bacău (1834), în Vilică Munteanu  arhivist, istoric, colecţionar la 65 de ani, ediţie îngrijită de Mihaela Chelaru şi Ion Lăcătuşu, Sfântu Gheorghe – Oneşti, 2016, p. 320-332, ISBN 978-606-8685-19-9, ISBN 978-606-622-210-5.

14) Informații referitoare la slujbașii ținutului Fălciu în epoca post regulamentară, în „Prutul”, serie nouă, anul VIII (XVII), nr. 1 (61)/2018, p. 141-155, ISSN 1582-618X.

15) Furtul și tâlhăria în sentințele Departamentului Criminalicesc din Moldova (1799–1804), în „Revista istorică”, tom XXVIII, 2017, nr. 3–4, p. 343–360 în colaborare cu Cătălina Chelcu).

16) Un proces de divorț în lumea mondenă a Iașului anului 1819 și implicațiile sale basarabene, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, Iași, 2019, p. 77-108.

17) Destinul tragic al unei familii de mici boieri tutoveni, în „Prutul”, serie nouă, anul X (XIX), nr. 1 (65)/2020, p. 231-246, ISSN 1582-618X.

18) Temnița din Iași în timpul ocupației ruse (1828-1834), în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, II, seria a III-a, 2020, ISSN 2668-7887, ISSN-l 2668-7887, p. 123-158.

19) Theft and robbery in the sentences of Moldavia’s Crimina Departament (1799-1804), în „Prace Historiczne”, 148 (2021), zeszyt 1, ISSN 0083-4351, ISBN 978-83-233-5073-6, p. 85-106 (în colaborare cu Cătălina Chelcu).

F. Genealogii de mici familii boiereşti

1) O familie de pisari: Corlat, în „Arhiva Genealogică”, II (VII), 1995, nr. 3‑4, p. 151‑155, ISSN: 1222-5630.

2) Dieci moldoveni în prima jumătate a secolului al XVII-lea – alianţe matrimoniale, în „Arhiva Genealogică”, IV (IX), 1997, nr. 3-4, p. 237-242, ISSN: 1222-5630.

3) Familii de uricari şi înrudirile lor, în „Arhiva Genealogică”, V (X), 1998, nr. 3-4, p. 147-154, ISSN: 1222-5630.

 G. Arhivistică

1) Les Archives nationales et leurs relationes avec l’administration, în Mémoire et histoire: Les États européens face aux droits des citoyiens du XXI-ème siècle, Bucarest, 1998, p. 83-88.

2) Arhivele fonice şi actualitatea lor, în „Acta Bacoviensia”, Bacău, 2006, p. 104-107, ISSN: 1842-4864.

 

H. Arheologie

1) Săpăturile arheologice de la Podu Iloaiei. Punct: Şesul Târgului, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, Suceava, 2001 (în colaborare cu Mădălin Văleanu).

2) Săpăturile arheologice de la Ţuţora. Punct: Cotul lui Bogdan, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, Suceava, 2001 (în colaborare cu Costică Asăvoaie).

3) Movileni, com. Heleşteni, jud. Iaşi. Punct: La Movile. Consideraţii de ordin geografic, geologic şi paleocologic privind complexul tumular de la Movileni. Cod RAN 97482,01 în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, Buziaş, 2002, p. 209-211 (în colaborare cu Nicolae Ursulescu şi alţii).

4) Il motivo dello scacco nel decore di alcuni vasi cucutenieni scoperti a Plugari-Nucuşor, distretto Iaşi, e Dumeşti – Între pâraie”, distretto Vaslui, în „Strabon. Buletin d’information historique”, tome I, numéro 2, juillet-décembrie 2003, p. 3-6 (în colaborare cu Ruxanda Alaiba), ISSN:1841-1800.

I. Medalioane

1) Gheorghe Ungureanu (1907-1975), în „Arhiva genealogică”, V (X), 1998, 3-4, p. 17-22, ISSN: 1222-5630.

2) Eremia ‑ in memoriam, în „Vremea Şcolii”, nr. 1 (XLI), 1999, p. 33-37, ISSN: 1454-5152.

3) Constantin Turcu, în „Arhiva Genealogica”, VI (XI), 1999, nr. 1-4, p. 39-43, ISSN: 1222-5630.

4) Constantin Turcu – în arhivele ieşene, în vol. Din viaţa şi opera lui Constantin Turcu, Piatra Neamţ, 2015,  p. 7-30, ISBN: 978-606-643-239-9.

5) Constantin Turcu – iniţiator şi promotor al turismului nemţean, în vol. Poveste, istorie şi imagine: personalităţi ale Neamţului, Piatra Neamţ, 2015, p. 7-17, ISBN: 978-606-643-230-6.

6) Vilică Munteanu şi … „Acta Bacoviensia”,  în Vilică Munteanu  arhivist, istoric, colecţionar la 65 de ani, ediţie îngrijită de Mihaela Chelaru şi Ion Lăcătuşu, Sfântu Gheorghe – Oneşti, 2016, p. 320-332, ISBN 978-606-8685-19-9, ISBN 978-606-622-210-5.

7) Constantin Turcu şi începuturile turismului modern în judeţul Neanţ, în Turism în Ceahlău. Prezent şi perspective, Lucrările Simpozionului, ediţia a III-a, Durău, 2015, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, 2016, p. 13-32, ISBN 978-606-643-277-1.

J. Monografii

1) Şcoala Popeşti. Schiţă monografică (1), în „Vremea şcolii”, serie nouă, anul II, nr. 1(3), 2010, ISSN: 1454-5152.

2) Istoria comunei Sagna, în Sagna. File de monografie istorică, coordonator Dănuţ Doboş, Editura „Sapientia”, Iaşi, 2003, p. 13-65, ISBN: 973-8474-27-2.

3) Horgeştii: moşia şi proprietarii (sec. al XV-lea – jumătatea sec. al XIX-lea), „Buletin istoric”, nr. 10 (2009), p. 133-158, ISSN: 1583-103X.

4) Butea – repere istorice, în Butea – monografie istorică, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2013, p. 9-76, ISBN 978-606-8116-32-7.

5) Noi documente referitoare la satul Alboteşti, în „Acta Bacoviensis”, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, XI, 2016, Editura Magic Print, Oneşti, p. 473-486, ISSN 1842-4864 (în colaborare cu Ina Chirilă).

7) Horgești: moșia și proprietarii, în Cornel Cadar, Alois Moraru, Daniela Butnaru et alii, Horgești, Iași, 2020, p. 64-178; ISBN: 978-606-9116-94-5.

K.Recenzii

1) Buletin Istoric, nr. 7, Editura Presa Bună, Iaşi, 2005, 249 p. (recenzie), în „Revista de istorie socială”, VIII-IX, (2003-2004), p. 670-671, ISSN: 1583-103X.

2) Ion H. Ciubotaru, Anton Despinescu, Dănuţ Doboş, Gherăeşti: un sat din ţinutul Romanului, Editura „Presa Bună”, Iaşi, 2003, 393 p. (recenzie), în „Revista de istorie socială”, VIII-IX, (2003-2004), p. 646-649.

3) Acta Bacoviensis”. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, III, 2008, (recenzie) în Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, tom XLVII,  2010, p. 462, ISSN: 1842-4864.

4) „Buletin Istoric”, nr. 9 (2008), (recenzie) în Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, tom XLII, 2010, p. 467; ISSN: 0074-039X.

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Cercetător Științific Gradul I

Implicare în proiecte

No data was found