Vasile Apopei

Cercetator: Vasile Apopei

Educație:

 • Facultatea de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Gh.Asachi” din Iaşi în anul 1984, Diploma de inginer şi reparţie în cercetare.
 • Diploma de doctor în Inginerie Electronică și Telecomunicații la Școala de Studii Avansate a Academiei Române în anul 2008

Domenii ştiinţifice de interes:

 • Analiza unor sisteme neliniare cu aplicaţii în prelucrarea semnalelor;
 • Modelarea elementelor prozodice ale semnalului vocal cu aplicaţie în sistemele de sinteză vocală text-voce;
 • Identificarea emoţiilor transmise prin vorbire;
 • Dezvoltarea de algoritmi şi metode pentru editarea şi stocarea informaţiilor din atlasele lingvistice şi sociolingvistice (textele dialectale).

Experienţă profesională şi de organizare

 • 1984-1986, Institutul pentru Tehnică de Calcul Filiala Iaşi: dezvoltarea de aplicaţii software pentru programarea asistată de calculator a maşinilor cu comandă numerică.
 • 1986-1990, Institutul pentru Tehnică de Calcul Filiala Iaşi: aspecte de comanda şi controlul mişcării roboţilor industriali. Cercetările au fost concretizate prin proiectarea şi implementarea pe un microsistem cu microprocesorul Z80 a unui sistem software pentru comanda în timp real a unui robot cu 9 grade de libertate.
 • decembrie 1990-2014 cercetător principal gradul III în cadrul Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române.
 • decembrie 2014, cercetător ştiinţific gradul II în cadrul Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române.
 • Din septembrie 2019 – director de institut la Institutul de Informatică Teoretică.

Distinctii:

 • Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române Filiala Iaşi în anul 2006 pentru rezultatele obţinute în dezvoltarea de metode şi algoritmi pentru managementul, prelucrarea și valorificarea prin publicare a resurselor din cadrul proiectului fundamental Atlase Lingvistice al Academiei Române;
 • Premiul “Mihai Drăgănescu” al Academiei Române în anul 2017 pentru lucrările publicate în domeniul analizei semnalelor audio şi procesării semnalelor vocale.

Rezultatele activităţii de cercetare: 

 • Teza de doctorat: Analiza unor sisteme neliniare cu aplicaţii în prelucrarea semnalelor
 • O carte ca unic autor şi două capitole de carte în colaborare
 • Articole publicate/prezentate: autor şi coautor la 14 articole în reviste ISI şi în volumele unor manifestări stiinţifice indexate ISI proceedings; coautor la 16 articole în reviste şi în volumele unor manifestări stiinţifice idexate BDI; coautor la 18 articole apărute în proceedings la conferinţe internaţionale; 5 lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în ultimii 2 ani.

Experienţă în management de proiecte şi granturi:

 • 2013: NATO-ARW, Improving Disaster Resilience and Mitigation – New Means and Tools, Trends, membru în echipa de cercetare
 • 2010-2012: Proiect MIACSAM – Managementul Resurselor Informaţionale și Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice și a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova și Academia Română, Proiect de cooperare bilaterală, membru în echipa de cercetare
 • 2008-2011: Proiect ADBIOSONAR – Capete SONAR bio-adaptive pentru vehicule autonome, Proiect PNCDI-II, nr. 12079/2008, Responsabil proiect din partea IIT
 • 2004-2006: Contract ROSA: Sisteme de măsură accelerometrice avansate pentru investigaţii atmosferice cu sonde planetare, Cod proiect 41044, Responsabil proiect din partea IIT
 • 2006-2008: Proiect CEEX nr. 76-2/2006 Metode Computaţionale de Înaltă Performaţa în Modelarea şi Proiectarea Materialelor Nanomagnetice, membru în echipa de cercetare
 • În anii 2005 si 2008 a facut parte din echipa de la IIT pentru expertizare cursuri universitare on-line în cadrul Proiectelor Leonardo da Vinci – RO/02/B/F/PP 141053, respectiv RO/06/B/F/NT175014 desfăşurate de Universitatea Transilvania din Braşov
 • 2003-2004: Grant CNCSIS TIP A NR. 104/2003 – Îmbunătăţirea aspectelor prozodice în sinteza Text-to-Speech pentru limba română, membru în echipa de cercetare
 • 1999: GAR No. 14/1999 – Caracterizarea şi formalizarea caracteristicilor fonemelor limbii române în cadrul formal al logicii fuzzy, teoriei fuzzy a clasificării şi al bazelor de cunoştinţe fuzzy, membru în echipa de cercetare
 • 2003-2006: Proiect prioritar al Academiei Române: Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de aplicaţii software pentru editarea textelor dialectale şi realizarea Atlasului Lingvistic Român pe Regiuni, responsabil proiect
 • 2005-2006: Proiect prioritar al Academiei Române: Sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arheologic al spaţiului carpato-nistrean, responsabil proiect
Director Institut, Gradul II
Cercetător Științific Gradul II
secretariat (at) iit.academiaromana-is.ro

Implicare în proiecte

No data was found