Groza Vasilica Monica

Cercetator: Groza Vasilica Monica

Groza Vasilica-Monica este cercetător ştiinţific gradul III, dr. în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” al Academiei Române – Filiala Iaşi.

Absolventă a Facultății de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu masterat – secția Genetică moleculară și doctorat în cadrul aceleiași facultăți. Domeniul de cercetare: Paleoantropologie, activitatea științifică axându-se în special pe cercetări privind unele populații medievale din estul României.

Activitatea de cercetare se reflectă în 62 de articole științifice publicate în reviste de specialitate, trei cărți, trei capitole de carte, 50 de prezentări la conferințe internaționale și alte 86 de comunicări la diverse manifestări științifice, cu participare națională sau internațională (ȋn calitate de autor principal și coautor).

Membru în echipa de cercetare din cadrul unor proiecte.

În anul 2017 – laureat al Premiului Daniel Danielopolu al Academiei Române pentru cartea Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească, publicată ȋn anul 2015 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

https://www.researchgate.net/profile/Groza-Vasilica-Monica

https://orcid.org/0000-0003-1396-707X

 

Listă lucrări:

 • – Groza, V.-M., Bacumenco-Pîrnău, L., Cordoş, C., Popovici, M., Bejenaru, L. (2022). A preliminary bioanthropological study of a 16th-17th century skeletal sample discovered at the “Vovidenia” Church in Iaşi (Romania). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, XLV, 187-206. http://mss.academiaromana-is.ro/revista_mss_en.html\
 • – Popovici, M., Groza, V.-M., Bejenaru, L., Petraru, O.-M. (2022). Dental morphological variation in Chalcolithic and Bronze Age human populations from North-Eastern Romania. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 152015. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0940960222001303
 • – Popovici, M., Groza, V.-M., Bejenaru, L., Petraru, O.-M. (2022). Geometric Morphometrics of the second molar teeth within the human population from the Late Medieval City of Iași, Romania. Archaeometry, https://doi.org/10.1111/arcm.12790.
 • – Petraru, O.-M., Groza, V.-M., Bejenaru, L., Popovici, M. (2022). Dimension variability of the M2 human molar teeth: comparisons between prehistoric and medieval samples. European Journal of Anatomy 26 (4), 371-386/articles/dimension-variability-of-the-m2-human-mol. https://eurjanat.comar-teeth-comparisons-between-prehistoric-and medieval-samples/
 • – Popovici, M., Groza, V.-M., Bejenaru, L., Petraru, O.-M. (2022). Non-metric traits of human upper first and second molars in a skeletal sample from the Mausoleum Crypt of the First World War Heroes in Iaşi, Romania. Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, XLV, 207-215. http://mss.academiaromana-is.ro/revista_mss_en.html\
 • – Groza, V.-M., Bejenaru, L., Văleanu M.-C. (2021). Bioanthropological study of human skulls from the Mausoleum Crypt of the First World War heroes, in Iaşi (Iaşi County, Romania). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, XLIV, 91-102. http://mss.academiaromana-is.ro/mem_content2021.html
 • – Groza, V.-M., Popovici, M., Bejenaru, L., Petraru, O.-M. (2021). Dental enamel hypoplasia in human skeletons of late Bronze Age from Truşeşti (Botoșani County, Romania). Annuaire Roumain d’Anthropologie, 58, 3-12. https://drive.google.com/file/d/1h-P5JKne5ALZXQkgE5mY7Pgbw3uru9-/view
 • – Bejenaru, L., Scutaru, S., Vǎleanu, M., Groza, V.-M. (2021). Human skeletal remains discovered in the 17th century crypt of Bârnova Monastery (Iaşi County, Romania): prelyminary data. Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, New Series, Section I, Animal Biology, 65, 21-28. http://cercetare.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/anale_zoo_index.html
 • – Groza, V.-M., Bejenaru, L., Popovici, M., Petraru, O.-M. (2021).  Dental pathologies and anomalies in a sample of human skulls from the Mausoleum Crypt of the First World War heroes, in Iaşi (Iaşi County, Romania). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, XLIV, 103-119. http://mss.academiaromana-is.ro/mem_content2021.html
 • – Petraru, O. M., Groza, V.-M., Lobiuc, A., Bejenaru, L., Popovici, M. (2020). Dental microwear as a diet indicator in the seventeenth-century human population from Iasi City, Romania. Archaeological and Anthropological Sciences12(8), 1-13. https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01159-2
 • – Groza, V.-M., Popovici, M., Bejenaru, L., Petraru, O.-M. (2020). Odontopathies in a Bronze Age hmaun population from Cȃndeşti (Vrancea County, Romania). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, XLIII, 241-259. http://mss.academiaromana-is.ro/revista_mss_en.html
 • – Petraru, O.-M., Groza, V.-M., Neagu, A.-N., Bejenaru, L. (2020). Archaeological human hair in a burial context: Microscopical evaluation of samples from Iași, Romania (18th–19th centuries). Archaeometry, 62(2), 395-409. https://doi.org/10.1111/arcm.12528
 • – Groza, V.-M., Popovici, M., Bejenaru, L., Petraru, O.-M. (2020). Preliminary study of human skeleton with syphilis discovered in the postmedieval city of Iași (Romania). Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI)/Journal of Archaeology, Antropology and Interdisciplinary Studies, 2, 319-328. ISSN: 2587-3768. E-ISSN: 2587-3776 (CEEOL). http://jaais.eu/
 • – Groza,V.-M., Petraru, O.-M., Popovici, M., Bejenaru, L. (2019), Bioanthropological analysis of the skeletal sample of 18th-19th centuries discovered at the “Adormirea Maicii Domnului” Roman Catholic  Cathedral from Iaşi (Romania). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Romanian Academy Publisher, XLII, 141-162. http://mss.academiaromana-is.ro/revista_mss_en.html\
 • – Groza, V.-M., Petraru,O.-M., Bejenaru, L. (2018). Abnormalities and pathologies discovered in the skeletal sample from Aroneanu Monastery necropolis, 16th-19th centuries (Iaşi county, Romania). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy XLI, 69-86. http://mss.academiaromana-is.ro/revista_mss_en.html\
 • – Groza, V.-M., Petraru,O.-M., Bejenaru, L. (2018). Medieval necropolis of Aroneanu monastery (Iaşi county, Romania): Skeletons of children and adolescents. Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 55, 55-68. https://drive.google.com/file/d/1Rp_VfnZbhC_KrP8p9jRNtunHXMRrHhl/view
 • – Groza, V.-M., Simalcsik, A., Bejenaru, L. (2017). Demographic structure in late-medieval population of Iasi (Iasi County, Romania): Necropolis of Aroneanu Monastery, 16th-19th centuries). Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, New Series, Section I, Animal Biology, LXIII, 47-53.http://cercetare.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/anale_zoo_index.html
 • – Groza, V.-M., Bejenaru, L., Simalcsik, A. (2015). Skeletal abnormalities in urban population of Iași (Iași County, Romania): paleopathological data on the necropolis discovered in the Princely Court, 17th century. Annuaire Roumain d’Anthropologie, 52, 5-16. https://drive.google.com/file/d/1Rp_VfnZbhC_KrP8p9jRNtunHXMRrHhl/view
 • – Groza, V.-M., Miu, G., Simalcsik, A. (2012). Data on the demographic structure and longevity of the medieval population of Iași  (Necropolis situated in the east of  ”Curtea Domnească”, 17th century). Interdisciplinary Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress,”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania, 10-11 June 2011. BAR International Series 2433, ISBN 978 1 4 073 1032 9, Archaeopress, Oxford, 123-132.

 

Membru în proiecte de cercetare:

 • – „Istoria scrisă pe dinți: starea de sănătate, dieta și diversitatea morfometrică în unele populații preistorice din estul României”. GAR-UM-2019-II-2.1-16 – Academia Română – Filiala Iași; Acronim: ARHEODENT.
 •  ,,Alimentație și demografie în Moldova secolelor XIV-XVIII: abordări interdisciplinare”. GAR-UM-2019-II-2.4-15 – Academia Română – Filiala Iași; Acronim: ALDEMOLD.
 • –  „Bioarheologia tranziției de la Evul Mediu la Epoca Modernă, la est de Carpați: orașe emergente din zona de contact dintre Occident și Orient”, CNCS-UEFISCDI, PN-III-P4-PCE-2021-1180; Acronim: BioarchaeoOldcity.

 

Doctor
Cercetător Științific Gradul III
groza.monica (at) acadiasi.ro
moni_ian (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found