Comisia pentru Dezvoltarea Strategică a Cercetării Științifice

Contact: comisia-desc (at) acadiasi.ro

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Dezvoltarea strategică a Cercetării Științifice

 

Componența Comisiei pentru Dezvoltarea Strategică a Cercetării Științifice, stabilită pe 12 septembrie 2022:

 1. Acad. Viorel BARBU – Președinte al Academiei Române Filiala Iași
 2. Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, m.o. A.R. – UAIC
 3. CSI Dr. Vasile APOPEI – ARFI- Director IIT
 4. CSII Dr. Krisztina Melinda DOBAY – ARFI-ICES
 5.  Prof. univ. dr. Norina FORNA – UMF
 6. CSII Dr. Daniela GÎFU – ARFI-IIT
 7. Dr. Meda GÂLEA – ARFI- Director adj. Activități Suport
 8. CSI Dr. Valeria HARABAGIU – Director ICMPP
 9. CSI Dr. Gabriela HAJA – ARFI- Director IFRI
 10. Prof. univ. dr. Panaite NICA – UAIC
 11. Insp. Sp. Monalisa PĂDURARIU – ARFI-CAP
 12. CSIII Dr. Petrișor SAMOILĂ -ICMPP
 13. CSI Dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN – ARFI-ICES
 14. Conf. univ. dr. Silviu TIȚĂ – UAIC.

Președinte al Comisiei, numit de Biroul Filialei Iași a Academiei Române prin Hotărârea din 28 iulie 2022,
Prof. univ. dr. Panaite NICA

Raport de activitate al Comisiei de dezvoltare strategica a Cercetarii pentru anul 2022.pdf

Manifestări științifice organizate în cadrul Comisiei

 

Manifestarea nr. 1 din data de 28.10.2022

Realități și perspective ale cercetării științifice din România reflectate în documentele de orientare strategică. Posibilități de colaborare între cercetarea științifică și mediul de afaceri în profil teritorial

Prezentări susținute de:

 • Prof. univ. dr. Panaite NICA, Președintele Comisiei

Realități și perspective ale cercetării științifice din Româniareflectate în documentele de orientare strategică

 • Dr. Valeria HARABAGIU, Director al ICMPP Iași

Oportunități, disfuncționalități și demersuri necesare pentru   valorificarea rezultatelor cercetării științifice prin colaborarea   între entitățile de cercetare, mediul de afaceri și autoritățile locale 

 


Manifestarea nr. 3 din data de 26.01.2024

Posibilități de cartografiere a rezultatelor științifice; benchmarking privind performanțele cercetării științifice în Iași și media națională, respectiv București și Cluj

Prezentare susținută în seria lunară de conferinţe ARFI sub genericul „PRELEGERI ACADEMICE” de către Conf. univ. dr. Silviu Mihail TIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și administrarea afacerilor, Comisia pentru dezvoltarea strategică a cercetării științifice

Prezentarea „Posibilități de cartografiere a rezultatelor științifice; benchmarking privind performanțele cercetării științifice în Iași și media națională, respectiv București și Cluj”