Comunicat de Presă: Seminar ştiinţific CoRoLa

Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, organizează luni, 22 februarie 2016, începând cu orele 18:00, un seminar ştiinţific de prezentare a proiectului prioritar al Academiei Române CoRoLa (Corpusul computaţional de referinţă pentru limba română contemporană). Evenimentul va avea loc în sala 205, situată la etajul 5 al Corpului R al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi are ca principal obiectiv atragerea de noi voluntari în cadrul proiectului.

Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi (IIT), Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială din Bucureşti (ICIA), ambele din subordinea Academiei Române, au în derulare, ca temă de plan în cadrul programelor de cercetare prioritară ale Academiei Române, realizarea unui corpus computaţional de referinţă pentru limba română contemporană: o colecţie de texte (scrise şi orale) de dimensiuni foarte mari (sute de milioane de cuvinte şi sute de ore de înregistrări vocale), completate cu metadate (autor, editură, data publicării, gen literar etc.) şi adnotate cu informaţii de natură lingvistică şi gramaticală (părţi de vorbire, leme ale cuvintelor flexionate, analize sintactice etc.).

Prin naturaleţea textelor şi prin adnotările pe care le va include, corpusul va fi util lingviştilor (pentru studierea diverselor aspecte ale limbii române), lexicografilor (pentru crearea de dicţionare generale sau speciale), celor care învaţă limba română ca limbă străină (ca sursă de exemple concrete de utilizare a cuvintelor şi expresiilor în context, ori de relaţii pe care acestea le stabilesc cu alte cuvinte etc.), profesorilor care predau limba română în şcoala românească şi în străinătate (ca instrument de predare-învăţare şi de evaluare a elevilor ori studenţilor).

Organizatorii invită la Seminar pe toţi cei interesaţi să afle amănunte despre modul de construcţie şi de utilizare al Corpusului ori să participe ca voluntari (cu diplome de voluntariat) în marea echipă care îl realizează!

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific: