Concurs pentru ocuparea a ½ normă inspector de specialitate gradul IA (S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare

Data publicării: 05/03/2020

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a ½ normă dintr-un post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de inspector de specialitate gradul IA (S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, pe durată determinată de 1 an. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 27.03.2020, ora 10.00, și interviul în data de 01.04.2020, ora 10.00.

Condiţii generale de înscriere la concurs:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.
  • vechime: minim 7 ani de ocupare a unui post în condițiile deținerii unei diplome de studii superioare de specialitate, în domeniul resurselor umane, salarizare, de preferință în cadrul unei instituții publice.

Termenul de depunere a dosarelor este 19.03.2020, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Din motive obiective, Academia Română – Filiala Iaşi, cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, anunță amânarea concursurilor organizate de instituție.  Astfel, concursul pentru ocuparea postului de ½ normă de inspector de specialitate gradul IA(S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, publicat în Monitorul Oficial nr. 223/05.03.2020, proba scrisă -27.03.2020, interviul-01.04.2020 se amână până la o dată care va permite organizarea în condiții de securitate.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf