Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  Cercetător Științific gr. I, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”

Data publicării: 20/05/2024

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, organizează,  începând cu data de 1 iulie 2024, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de cercetător ştiinţific grad I, normă întreagă, în domeniul Economie, specializarea Macroeconomie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, IT și SU&SSM: telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație GDPR, listă lucrări.doc