Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate

Data publicării: 05/02/2024

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad IA(S), normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual vacant în cadrul Biroului Financiar – Contabilitate, conform HG nr. 1336/2022.

Postul este necesar pentru gestionarea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza și raportarea execuției bugetare, întocmirea propunerilor de angajare, angajamentelor bugetare și ordonanțărilor la plată pe articole ale clasificaţiei bugetare prin introducerea datelor în aplicația informatică și pe platforma FOREXEBUG.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 20.02.2024 ora 10:00, proba scrisă în data de 27.02.2024 ora 10:00 și interviul în data de 04.03.2024 ora 10:00.

Condiţii:

1. Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice.

2.  Perfecţionări (specializări): nu este cazul.

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare Windows, Microsoft Office și  utilizarea programelor informatice.

4.  Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: nu este cazul.

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lucra în echipă, gândire clară, raționament logic, capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, abilități de comunicare, corectitudine, rezistență la efort și stres.

6. Cerinţe specifice: Experienţa de lucru necesară: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire studii superioare de specialitate economice. Cunoașterea legislației economice aplicabile instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat care desfășoară și activități finanțate integral din venituri proprii.

7. Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): Nu este cazul

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este 16.02.2024, ora 14:00. Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, bibliografie, tematică.pdf

Cerere înscriere la concurs și Model de adeverință.doc

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf