Concurs  pentru ocuparea postului de Bibliotecar gr. II din cadrul Bibliotecii Academiei Române-Filiala Iași

Data publicării: 28/02/2024

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar gr. II, normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual vacant în cadrul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Iaşi, conform HG nr. 1336/2022.

Postul este necesar pentru a asigura dezvoltarea, evidența, organizarea și gestionarea fondului de carte din Sectorul Periodice al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Iași: dezvoltarea colecţiilor şi evidența publicațiilor periodice intrate în bibliotecă prin abonamente, donații și schimb, servicii de informare a cititorilor referitor la fondul de publicații seriale al bibliotecii, organizarea și gestionarea fondului de publicații din depozitul de periodice cuprins între literele A-O, administrarea fondul de publicații din sala de lectură, intrate prin abonamente.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 14.03.2024, ora 10:00, proba scrisă în data de 20.03.2024, ora 10:00 și interviul în data de 26.03.2024, ora 10:00.

Condiţii:

1. Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii: filologie, filosofie, psihologie, istorie.

2. Perfecţionări (specializări): curs de biblioteconomie absolvit în termen de doi ani de la data angajării.

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare Windows şi Microsoft Office.

4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: engleză (B2). Cunoaşterea uneia dintre limbile franceză/germană/italiană/spaniolă nivel A2 constituie un avantaj.

5. Cerinţe specifice:

  1. Experienţa de lucru necesară: o vechime totală în muncă de minim 1 an pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare într-unul din următoarele domenii: filologie, filosofie, psihologie, istorie.
  2. Cunoașterea legislației specifice gestionării fondului de carte existent în bibliotecile instituțiilor publice de cercetare.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este 12.03.2024, ora 14:00.

Date de contact: Andreea Moldovan – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: andreea.moldovan@acadiasi.ro

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț,  bibliografie, tematică.pdf

Cerere înscriere la concurs și model de adeverinta.doc

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf