Concurs  pentru ocuparea postului de Cercetător științific gr. I din cadrul Institutului de Informatică Teoretică

Data publicării: 06/03/2024

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Informatică Teoretică, organizează,  începând cu data de 10.04.2024, ora 12:30,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific gradul I, normă întreagă, pe durată nedeterminată, în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale, specializarea Procesarea semnalelor biomedicale.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la 0332106505 şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Cerere înscriere la concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație GDPR, lista de lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere la concurs.pdf