Concurs  pentru ocuparea postului de  Cercetător  științific gr. I, din cadrul Institutului de Matematica O. Mayer al Academiei Române-Filiala Iași

Data publicării: 21/02/2023

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Matematică „Octav Mayer”, organizează,  începând cu data de 29.03.2022, ora 14:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific gradul I,  normă întreagă, în domeniul Matematică, specializarea: Mecanică teoretică. Mecanica mediilor continue Mecanica solidelor deformabile.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Condiții suplimentare de participare se regăsesc la adresa www.acadiasi.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Cerere de înscriere, fișa de evaluare, declarație  asumare răspundere, declarație gdpr, listă lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de concurs.pdf