Concurs  pentru ocuparea postului de Cercetător științific gr. III din cadrul Institutului de Arheologie

Data publicării: 28/04/2023

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, organizează,  începând cu data de 06.06.2023, ora 09:00, concurs pentru ocuparea  postului vacant de cercetător științific gradul III, normă întreagă, în domeniul Istorie, specializarea Civilizații preistorice la est de Carpați.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț, bibliografie și tematică.pdf

Grila privind standardele minimale.pdf

Cerere înscriere la concurs, declarație asumare răspundere și
listă de lucrări.doc

Anunț.pdf