Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător Științific gradul II, vacant în cadrul Colectivului de Geografie

Data publicării: 18/12/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Colectivul de Geografie, organizează,  în data de 21.01.2021, ora 11:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător Științific gradul II, normă întreagă, în domeniul Geografie, specializarea Geomatică și Știința solului.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 

Data publicării anunțului: 18.12.2020                                 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332 101115.

Anunț.pdf

Calendarul concursului.pdf

Model cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, fișă de evaluare, declarație gdpr, lista de lucrări_CS II.doc

Rezultatul concursului.pdf