Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul III, ½ normă în cadrul Institutului de Matematică “Octav Mayer”

Data publicării: 17/05/2022

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Matematică “Octav Mayer”, organizează, începând cu data de 20.06.2022, ora 13:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul III, ½ norma, în domeniul Ecuații cu derivate  parțiale, specializarea Teoria controlului și Probleme inverse.

Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Condiții suplimentare de participare se regăsesc la adresa www.acadiasi.ro

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul institutului sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332101115.

Anunț.pdf

Tematică și bibliografie.pdf 

Grilă privind standarde minimale CS III IMOM.pdf

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, listă lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere la concurs.pdf

Rezultatul probei orale.pdf

Rezultatul final.pdf