Concurs  pentru ocuparea postului de Director institut de cercetare, din cadrul Institutului de Arheologie

Data publicării: 01/02/2024

Concurs  pentru ocuparea postului de Director institut de cercetare gr. II normă întreagă, contract individual de munca pe durata determinată, mandat de 4 ani, din cadrul Institutului de Arheologie al Academiei Române-Filiala Iași

Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române organizează concurs pentru ocuparea postului de Director institut de cercetare gradul II, normă întreagă, contract individual de muncă, mandat de patru ani, la Institutul de Arheologie al Academiei Române-Filiala Iași. Concursul se va desfășura la sediul Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, în data de 15 martie 2024, ora 12.00.


Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă şi titlul ştiinţific de doctor în domeniul Istorie; experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani; titlul de cercetător ştiinţific gradul I ori cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar ori conferenţiar universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; competenţă în managementul cercetării-dezvoltării, probată prin experienţa anterioară sau prin atestat.


Dosarele de concurs se înregistrează la Registratura Academiei Române și se depun la Secția de Științe Istorice și Arheologie, cam 28, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, până la data de 04.03.2024, ora 13:00.
Relaţii suplimentare se obţin accesând https://acad.ro/institutia/unitati_cercetare.html, https://acadiasi.org/anunturi/  ori de la secretariatul comisiei de concurs, de luni până vineri,  între orele 9-13, la telefon 021 212 86 29.

Anunț,  bibliografie, calendarul de desfășurare al concursului.pdf

Anunț rezultat selecție dosare concurs director IAI.pdf

Anunț rezultat interviu și susținere proiect managerial IAI.pdf

Anunț rezultat final.pdf