Concurs pentru ocuparea postului de Șef birou gradul II din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM

Data publicării: 28/05/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Șef birou gradul II din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 15.07.2019, ora 10:00, și interviul în data de 18.07.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  tehnic, juridic sau economic

vechime: o vechime totală în muncă de minim 5 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate, tehnice, juridice sau economice, din care minim 3 ani în domeniul administrativ, tehnic,  investitiții, sau administrare patrimoniu.

Termenul de depunere a dosarelor este 11.06.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei interviu.pdf

Rezultatul final.pdf

× < class='eael-toc-title'>Table of Contents