Concurs pentru ocuparea postului de Șef birou gradul II din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Șef birou gradul II din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 15.07.2019, ora 10:00, și interviul în data de 18.07.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  tehnic, juridic sau economic

vechime: o vechime totală în muncă de minim 5 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate, tehnice, juridice sau economice, din care minim 3 ani în domeniul administrativ, tehnic,  investitiții, sau administrare patrimoniu.

Termenul de depunere a dosarelor este 11.06.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei interviu.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific