Concurs pentru ocuparea postului de Tehnician I (M), în cadrul Biroului Tehnic-Administrativ

Data publicării: 25/05/2022

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Tehnician I (M), cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ. Postul este necesar cu prioritate pentru:

  1. gestionarea patrimoniului – mijloace fixe şi obiecte de inventar, deţinute de A.R.F.I. în sediul din B-dul Carol I nr. 8;
  2. realizarea activităţii de transport materiale si persoane, în condiţii de siguranţă, pe drumurile publice, cu autoturismele din dotarea ARFI;
  3. asigurarea preluarii si repartizarii corespondenţei, coletelor, documentelor si altor articole, în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, persoanelor și instituțiilor cărora le sunt repartizate;  
  4. efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere de mici dimensiuni la clădirile, spațiile si instalaţiile acestora (instalatii apa, instalații termice interioare, instalaţii de scurgere, grupuri sanitare, mobilier de birou etc.) aflate în administrarea ARFI.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 20.06.2022 , ora 10:00, și interviul în data de 23.06.2022 ora 10:00.

Condiţii: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime minim 4 ani; permis de conducere-minim categoria B; certificat de calificare în domeniul tehnic (mecanic, electrician, instalator, electromecanic).

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs.doc

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf