Concurs pentru ocuparea postului Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Secretariat, 1/2 normă

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Secretariatjumătate de normă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 23.01.2019, ora 10:00, și interviul în data de 29.01.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare în specialitatea postului, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor administrative.

Termenul de depunere a dosarelor este 15.01.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt tematica si bibliografie.pdf
Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
Rezultatul probei scrise.pdf
Rezultatul interviului.pdf
Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific