Concurs pentru ocuparea postului Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Secretariat, 1/2 normă

Data publicării: 28/12/2018

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Secretariatjumătate de normă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 23.01.2019, ora 10:00, și interviul în data de 29.01.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare în specialitatea postului, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor administrative.

Termenul de depunere a dosarelor este 15.01.2019, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt tematica si bibliografie.pdf
Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
Rezultatul probei scrise.pdf
Rezultatul interviului.pdf
Rezultatul final.pdf