Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de cercetător stiintific, cu jumătate de normă, în domeniul lingvistică

Data publicării: 27/09/2018

Academia Romană – Filiala Iasi, Institutul de Filologie Romană „A. Philippide”, organizează,  în ziua de 01.11.2018, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de cercetător stiintific, cu jumătate de normă, în domeniul lingvistică, specializarea lexicografie informatizată.

Concursul se va desfăsura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anuntului.

Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul institutului, tel. 0332106508, si/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel.0332101115.

Anunt

Tematica si bibliografie