Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de Cercetare Științifică în cadrul Institutului de Arheologie

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, organizează,  începând cu data de 10.11.2021, ora 09:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă, în domeniul Arheozoologie, specializarea Arheozoologie medievală.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.   

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Data publicării anuntului: 08.10.2021                    

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, lista lucrări.doc