Concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul II, în cadrul Institutului Filologie Română „A. Philippide”, specializarea lexicologie și lexicografie

Data publicării: 20/12/2021

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutulde Filologie Română „A. Philippide”, organizează,  începând cu data de 21.01.2022, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific gradul II, normă întreagă, în domeniul filologie română, specializarea lexicologie și lexicografie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Data publicării anunțului: 20.12.2021                           

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație gdpr, lista lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere.pdf